Nordic Meeting 2016 Gotlandil

visby_destination_gotland_headerEesti Juristide Liidu president Meelis Pirn osales 31.augustist kuni 2.septembrini Rootsi Kuningriigis Gotlandi saarel toimunud Skandinaaviamaade juriste ühendavate liitude juhtide kokkusaamisel. Tegemist on iga-aastase üritusega, millel osalevad Soome, Rootsi, Norra, Taani, Islandi ja Eesti juriste ühendavad organisatsioonid.

Meelis PirnTavapäraselt rääkisid kõigi liitude esindajad käesoleva aasta olulisimatest ettevõtmistest. Meelis Pirn märkis ühe Eesti Juristide Liidu olulisima ettevõtmisena Õigusteadlaste Päevade ettevalmistamise ja kutsus kõiki sellel üritusel osalema. Kohalolnud ilmutasid Õigusteadlaste Päevade vastu üsna suurt huvi ja pidasid võimalikuks, et nii mõnigi neist osaleb sellel üritusel. Seda enam, et seekordne teema – rahvusvaheline õigus ja inimõigused – on nö. riikideülene, ei ole seotud mitte pelgalt Eesti siseriikliku õigusega.

Powerpoint esitlustega on võimalik tutvuda siin:
Præsentation til Nordisk Sekretariatsmøde 2016 (002)
Nordic meeting august 2016

Nordic Meeting_Suomen Lakimiesliitto_160901_
Nordisk 2016 Magne
Nordisk 2016 Marianne
Nordisk Akademierforum Samfunnsviterne
YKA Entrepreunial services Nordic meeting 2016

34. Õigusteadlaste Päevade kohta täpsemalt: http://www.iuridicum.ee/34-oigusteadlaste-paevad