Õiguspoliitika toimkond

Põhinedes Eesti Juristide Liidu põhikirja punktile 33.10 , on liidu tegevuse prioriteediks õiguspoliitiliste otsuste mõjutamine ja kodanikuühiskonna arendamine ning Juristide Liidu seisukohtade õigeaegne ja jõuline väljendamine, lisaks osalemine hea õigusloome tava arendamises, koostöö ning ühisprojektide läbiviimine teiste vabaühendustega. Õiguspoliitika toimkonna tegevust juhatab õigustoimkonna poolt valitud esimees. Toimkond võib oma töösse kaasata teisi liidu liikmeid ja vastava valdkonna asjatundjaid.