Juristide klubi

Juristide klubi

„Juristide Klubi“ (õigemini vabamas õhkkonnas juristide kokkusaamine) idee pärineb eelmisest sajandist. Ilmselt on ka mõned korrad koos käidud EJL loomise järel, aga traditsiooni ei tekkinud.
Ettevõtlusjuristide ühendus pakkus välja idee algatada Juristide Klubi. Nii ka läks. 

Soov on, et EJL liikmed leiaksid Juristide Klubi endi jaoks ja tahaksid seal igakuiselt osaleda. Tavaks on kujunenud, et Juristide Klubi toimub üks kord kuus, välja arvatud suveperiood. Senini on üritustel olnud kohal erinevate generatsioonide juriste. Kõlama on jäänud, et kooskäimine on tervitatav ja soovitakse ka edaspidi Juristide Klubi jätkamist.