Liikmeks saamine

Vastavalt põhikirjale võib Eesti Juristide Liidu liikmeks saada Eesti kodanik ja Eestis elav välismaalane, kes on saanud

tunnustatud kõrghariduse diplomi õigusteaduses või õiguse erialal.

Juristide Liidu noorliikmeks võib saada Eesti Vabariigis elav õigusüliõpilane. Liikmeks vastuvõtmise otsustab volikogu soovija kirjaliku avalduse alusel. Volikogu võib otsustada, et liikmeks saamine jõustub pärast sisseastumis- või liikmemaksu laekumist.

Liidu liige võib liidust omal soovil välja astuda avalduse alusel, mille ta esitab volikogule. Liikme võib liidust välja arvata ka juhul, kui ta on raskesti eksinud juristi kutse-eetika vastu, rikkunud korduvalt põhikirja nõudeid või jätnud kaks aastat järjest tasumata liikmemaksu. Otsuse liikme liidust väljaarvamise kohta võtab vastu volikogu. Liikme väljaarvamise otsuse peale võib edasi kaevata üldkogule.

Eesti Juristide Liidu volikogu poolt kinnitatud liikmemaksud 2024. aastaks on järgnevad:

EJL liikmele – 50 €
Noorliikmele – 20

Pensionärile – 30 €
Juriidilisele isikule – 200 €

Liikmeks vastuvõtmise maksud 2024. aastaks on järgnevad:
Eraisikule – 15 €
Juriidilisele isikule – 100 €

Liikmeks astumise ja liikmemaks tasutakse EJL poolt väljastatava arve alusel.

Kui liige/noorliige võetakse vastu liikmeskonda II poolaastal, on ta kohustatud tasuma 50% kehtestatud liikmemaksust.

Auliikmed on liikmemaksust vabastatud.