Presidentuur

Presidentuur on üldkogu poolt valitud kolmeliikmeline liitu esindav ja tegevust juhtiv organ. Presidendid määravad tegevpresidendina tegutsemise järjekorra omavahelisel kokkuleppel, tegevpresidendina tegutsemise aeg on üks aasta.

Tegevpresidendi kutsel või teiste presidentide nõudel korraldatakse presidentuuri istung, mis on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa tegevpresident ja vähemalt üks presidentidest. Presidentuur võtab vastu otsuseid vastavalt liidu põhikirja punktile 33.5 ning määrab liidu direktori pädevuse, oma tegevusest annab presidentuur aru volikogule.

 

Rait Sannik, Katarina Talumäe, Meelis Pirn

Presidentuuri istungite protokollid 2024:

Tegevpresident Meelis Pirn

Presidentuuri protokoll nr 6

Presidentuuri protokoll nr 5

Presidentuuri istungite protokollid 2023:

Presidentuuri protokoll nr 4

Presidentuuri protokoll nr 3

Presidentuuri protokoll nr 2

Presidentuuri protokoll nr 1

Tegevpresident Kristi Kraavi – Käerdi:

Presidentuuri protokoll nr 19

Presidentuuri protokoll nr 18

Presidentuuri protokoll nr 17

Presidentuuri protokoll nr 16

Presidentuuri protokoll nr 15

Presidentuuri protokoll nr 14

Presidentuuri protokoll nr 13

Presidentuuri protokoll nr 12

Presidentuuri protokoll nr 11

Tegevpresident Kristi Kraavi – Käerdi:

Presidentuuri protokoll nr 10

Presidentuuri protokoll nr 9

Presidentuuri protokoll nr 8

Presidentuuri protokoll nr 7

Tegevpresident Mai Palmipuu:

Presidentuuri protokoll nr 6
Presidentuuri protokoll nr 5
Presidentuuri protokoll nr 4

Presidentuuri protokoll nr 3
Presidentuuri protokoll nr 2
Presidentuuri protokoll nr 1

Tegevpresident Mai Palmipuu:

Presidentuuri protokoll nr 25
Presidentuuri protokoll nr 24
Presidentuuri protokoll nr 23

Tegevpresident Mai Palmipuu:

Presidentuuri protokoll nr 22
Presidentuuri protokoll nr 21
Presidentuuri protokoll nr 20
Presidentuuri protokoll nr 19

Tegevpresident Meelis Pirn:

Presidentuuri  protokoll nr 18
 Presidentuuri protokoll nr 17
Presidentuuri protokoll nr 16
Presidentuuri protokoll nr 15

Presidentuuri protokoll nr 14
Presidentuuri protokoll nr 13
Presidentuuri protokoll nr 12
Presidentuuri protokoll nr 11

Tegevpresident Enn Tonka:

Presidentuuri protokoll nr 7
Presidentuuri protokoll nr 8
Presidentuuri protokoll nr 9
Presidentuuri protokoll nr 10

Tegevpresident Enn Tonka:

Presidentuuri protokoll nr 1
Presidentuuri protokoll nr 2
Presidentuuri protokoll nr 3
Presidentuuri protokoll nr 4
Presedentuuri protokoll nr 5
Presidentuuri protokoll nr 6

Tegevpresident Jüri Heinla:
Presidentuuri protokoll nr 16
Presidentuuri protokoll nr 17
Presidentuuri protokoll nr 18
Presidentuuri protokoll nr 19

Tegevpresident Jüri Heinla:

Presidentuuri protokoll nr 12
Presidentuuri protokoll nr 13
Presdientuuri protokoll nr 14
Presidentuuri protokoll nr 15

Tegevpresident Meelis Pirn:

Presidentuuri protokoll nr 9
Presidentuuri protokoll nr 10
Presidentuuri protokoll nr 11

Tegevpresident Meelis Pirn:

Presidentuuri protokoll nr 7
Presidentuuri protokoll nr 8

Tegevpresident Mai Palmipuu:

Presidentuuri protokoll nr 5
Presidentuuri protokoll nr 6

Tegevpresident Mai Palmipuu:

Presidentuuri protokoll nr 1
Presidentuuri protokoll nr 2
Presidentuuri protokoll nr 3
Presidentuuri protokoll nr 4

Tegevpresident Tiina Sepa:

Presidentuuri protokoll nr 1
Presidentuuri protokoll nr 2 
Presidentuuri protokoll nr 3
Presidentuuri protokoll nr 4

Tegevpresident Priidu Pärna:

Presidentuuri protokoll nr 1
Presidentuuri protokoll nr 2
Presidentuuri protokoll nr 3

Tegevpresident Tiina Sepa:

Presidentuuri protokoll nr 5
Presidentuuri protokoll nr 6
Presidentuuri protokoll nr 7
Presidentuuri protokoll nr 8
Presidentuuri protokoll nr 9

Tegevpresident Jüri Heinla:

Presidentuuri istungi protokoll nr 7
Presidentuuri istungi protokoll nr 8
Presidentuuri istungi protokoll nr 9

Tegevpresident Priidu Pärna:

Presidentuuri istungi protokoll nr 1
Presidentuuri istungi protokoll nr 2
Presidentuuri istungi protokoll nr 3
Presidentuuri istungi protokoll nr 4
Presidentuuri istungi protokoll nr 5

Presidentuuri istungi protokoll nr 1
Presidentuuri istungi protokoll nr 2
Presidentuuri istungi protokoll nr 3
Presidentuuri istungi protokoll nr 4
Presidentuuri istungi protokoll nr 5