EJL auliikme statuut kinnitati volikogu poolt aastal 2009 ning ajakohastati 2012. Auliikme nimetus antakse volikogu otsusega isikule, kellel on erilisi teeneid Eesti Vabariigi või Eesti Juristide Liidu ees.

EJL auliikmed on:

  1. Mari Ivask (EJL asutajaliige, 1998 – 2009 EJL direktor, nomineeritud 10.03.2009);
  2. Advig Kiris (EJL asutajaliige, 1996-2005 EJL president, nomineeritud 10.03.2009);
  3. Jaak Kirikal (EJL asutajaliige, 1992-1995 EJL president, nomineeritud 10.03.2009);
  4. Kai Amos (EJL asutajaliige, 1996-2005 EJL president, nomineeritud 10.03.2011);
  5. Mihkel Oviir (EJL asutajaliige, 1989-1992 EJL I koosseisu vanem, nomineeritud 10.03.2011);
  6. Väino-Rein Villik (EJL asutajaliige, nomineeritud 10.03.2014);
  7. Toomas Sepp (end. Tallinna linnasekretär ja Tallinna linna ombudsman, EJL liige, nomineeritud 10.03.2014);
  8. Märt Rask (end. justiitsminister ja Riigikohtu esimees, nomineeritud 29.03.2019);
  9. Prof. Raul Narits (EJL liige, nomineeritud 29.03.2019)