Eesti Juristide Liidu arvamus eradetektiivinduse seaduse eelnõu väljatöötamise vajaduse kohta

EJL

Eesti Juristide Liit

1.04.2016.a. 1-2/251

Lugupeetud Hanno Pevkur

Siseministeerium 

Teie  26.02.16 nr. 1-6/1160-1

Eradetektiivinduse väljatöötamiskavatsuse ettevalmistamisse kaasamine

Austatud minister

Täname Teid ettepanekute küsimise eest eradetektiivinduse seaduse eelnõu väljatöötamise vajaduse kohta.

Eesti Juristide Liit leiab, et valdkonna reguleerimise vajadust tuleb põhjalikult kaaluda, tuues välja kõik regulatsiooniga kaasnevad mõjud. Tõepoolest on probleemiks kujunenud esindajatel ja õigusabi pakkujatel erinevates menetlustes mitmesuguste vajalike tõendite kogumine, mis  omakorda takistab isikute põhiõiguste tõhusat kaitsmist. Kas nimetatud probleemi lahendamiseks oleks vajalik eradetektiivi institutsiooni sisseseadmine või saaks seda teha ka kutselistele õigusnõustajatele suuremate õiguste andmisega, vajab eraldi kaalumist.

Juristide liit arvab ka, et põhiprobleemina tuleb lahendada vahekord tõendite kogumise legaalsete meetmete, isiku eraelu kaitse ja andmekaitse vahel. Juristide liit ei välista vastava valdkonna reguleerimist eraldi seadusega aga juhib tähelepanu, et see eeldab ka kehtiva õiguse mõjude analüüsi erinevate õigus- ja finantsteenuste pakkujatele andmete kogumise pädevuse ja menetlusseaduste osas. Mõjude analüüsi tulemusel võib selguda, et mõistlik ja tõhusam on probleemi lahendamiseks anda vastavat pädevust senistele teenuse pakkujatele juurde ning lahendada tõendite kogumisel praktikas tekkinud tõrked.

Kui vastav töörühm moodustatakse, siis juristide liit on valmis nimetama sellesse oma esindaja.

 

Parimat

Meelis Pirn
EJL tegevpresident