Eesti Juristide Liidu pöördumine Riigikogu poole 08.12.2016

EJL

Riigikogu esimees hr Eiki Nestor

Põhiseaduskomisjoni esimees hr Kalle Laanet

Õiguskomisjoni esimees hr Jaanus Karilaid

PÖÖRDUMINE

 

Hea Riigikogu!

Toetame lahendusteede otsimist, et viia Eesti välja majanduslikust seisakust ja parandada vähekindlustatud perede toimetulekut.

Samas kutsume Riigikogu üles järgima head õigusloome tava ja mitte kiirustama seadusemuudatustega, mis võivad kaasa tuua huvirühmadele suuremaid kohustusi. Hea õigusloome tava eeldab huvirühmade piisavat kaasamist, õiguskindlust, et regulatsioonid ei muutu üleöö ja nende rakendajatele ja täitjatele antakse piisav aeg ettevalmistusteks. Samuti eeldavad erinevad maksumuudatused põhjalikku mõjude analüüsi, samuti ettevõtetele ja isikutele langeva halduskoormuse tõusu vältimist.

Seaduse täitjale tuleb jätta piisav ajavahemik avaldamise ja jõustumise vahel.

„Kobarseadustena“ seadustesse oluliste muudatuste tegemine ei taga eelnimetatud põhimõtete järgimist. Riigikogu peaks reeglitest kinnipidamise osas olema eeskujuks ja mitte otsima teid nende vältimiseks. Hea õigusloome tava järgimine seaduste vastuvõtmisel tagavad austuse nii seaduste kui seadusandja vastu.

Lugupidamisega,

Eesti Juristide Liit