Eesti Juristide Liidu arvamus Riigikogu komisjoni töö jäädvustamisest

 EJL

Eesti Juristide Liit

                                                                                                                                                             7.04.2016.a.1-2/269

Riigikogu põhiseaduskomisjon

Riigikogu komisjoni töö jäädvustamisest

Eesti Juristide Liit pöördub Riigikogu põhiseaduskomisjoni poole murega, et Riigikogu komisjonid, kus langetatakse olulised otsused õigusloomes, ei ole piisavalt avatud ning nende otsuste põhjendusi, ettepanekuid ja arvamusi ei jäädvustata piisavalt. Riigikogu kodu- ja töökorra muudatused väldivad avatud ühiskonna põhimõtete rakendamist ja kaasaegseid võimalusi.

Eesti Juristide Liit ei leidnud eelnõu juures veenvaid põhjendusi, miks Riigikogu komisjonide istungite käik  ei võiks olla avalikkusele täielikult kättesaadav. Tänapäevased vahendid võimaldavad lihtsal viisil salvestada nii komisjoni koosolekuid kui neid ka Internetis avaldada. 

Käimasolevas arutelus on välja toodud seisukohad, et komisjoni istungite kulg peaks kättesaadav olema ajaloo jäädvustamise huvides, kuid veelgi olulisemad on avalikkuse teavitamine põhjustest ja arvamustest, mis kujundasid ühe või teistsuguse õigusliku regulatsiooni. Seda on vaja teada nii avaliku võimu läbipaistvuse, kui ka näiteks juristide igapäevase töö jaoks mõistmaks kehtestatud õigusnormide eesmärke ja kujundamise põhjuseid. Juristide liit peab ka juristide kutsetöö huvides vajalikuks, et iga sätte või parandusettepaneku põhjalikud põhjendused ja kaalutlused oleks jäädvustatud ja igaühele kättesaadavad.

Eesti Juristide Liit soovib, et põhiseaduskomisjon kaaluks veelkord käsitletavate muudatuste eesmärke, korraldaks sellekohase avaliku arutelu enne lõplike otsuste langetamist ja kaaluks komisjonide töö suurema avatuse ning tänapäevaste võimaluste kasutamist selle saavutamiseks.

Eesti Juristide Liidu volikogu

 

Allkirjastanud Eesti Juristide Liidu tegevpresident Meelis Pirn