Volikogu istung 3. detsembril 2014

Eesti Juristide Liidu volikogu istung toimub 3. detsembril 2014 algusega kell 16 Kreutzwaldi hotellis (Endla 23, Tallinn) Kalevi saalis.

Volikogu päevakorras:

  1. Eesti Juristide Liidu 2015. a eelarve
  2. Eesti Juristide Liidu 2015. a tegevuskava
  3. Eesti Juristide Liidu põhieesmärgid 2015-2017
  4. Õiguspoliitika toimkonna prioriteetide kinnitamine
  5. Eesti Juristide Liidu 2015. aasta liikmemaksu suurus
  6. Eesti Juristide Liidu 2015. aasta büroo koosseis
  7. Eesti Juristide Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine
  8. Rahulolu-uuringu ülevaade
  9. Muud küsimused ja arutelu

Volikogu materjalid.