Tartu Ülikooli õigusteaduskond tänab Eesti Juristide Liitu

Tartu Ülikooli õigusteaduskond tänab südamest Juristide Liitu. Teie pöördumisest sai alguse jõuline juristide ühistegevus õigusteaduskonna säilimise toetuseks, mis oli teaduskonna saatuse otsustamise situatsioonis äärmiselt oluline. 

Ühelt poolt on kurb, et juristide ja õigusteaduskonna toetajate üksmelet tuli väljendada sellises negatiivses kontekstis, kus ülikooli struktuurireform ähvardas õigusteaduskonna edasist jätkumist iseseisva teaduskonnana. Teisalt andis üldine aktiivsus ja toetus teaduskonnale kindlustunde ja kinnituse, et meie senine töö on olnud väärt tegemist ning seda tuleb jätkata väljakujunenud tasemel. Eriti südantsoojendav on asjaolu, et vastupidiselt ülikooli juhtkonna väljendatud arvamusele, nagu oleks kogu selle protestilaine taga vaid õigusteaduskonna enda lobby, tulid toetusavaldused hoopis asjaosaliste omal initsiatiivil ja siirast murest nii õigusteaduskonna kui Eesti õigushariduse ja õigusteaduse tuleviku pärast.

Tartu Ülikooli õigusteaduskonna nõukogu,

Prof. Jaan Ginter, Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan

 

Dekaani täispikka kirja loe edasi siit.