EJL NOORJURISTID

Eesti Juristide Liidu noorliikmeks võib saada Eesti Vabariigis elav õigusüliõpilane. Liikmeks vastuvõtmise otsustab volikogu soovija kirjaliku avalduse alusel.

Kui liige/noorliige võetakse vastu liikmeskonda II poolaastal, on ta kohustatud tasuma 50% kehtestatud liikmemaksust.