Avaldus

EESTI JURISTIDE LIIDU LIIKMEKS/NOORLIIKMEKS ASTUMISEKS

Palun mind vastu võtta Eesti Juristide Liidu liikmeks.

Palun märkida lõpetamise aasta juurde ka omandatud haridustase (rakenduslik kõrg/bakalaureus/magister/doktor).
Enda kohta teatan järgmised andmed: