XXXIV EESTI ÕIGUSTEADLASTE PÄEVAD

 

24. septembril Justiitsministeeriumis kogunenud Õigusteadlaste Päevade korraldustoimkond otsustas korraldada XXXIV Eesti Õigusteadlaste Päevad 2016. aasta 13.-14. oktoobril Tartus läbiva teemaga „Inimõigused ja rahvusvaheline õigus“ arvestades, et möödub 20 aastat Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni ratifitseerimisest ja jõustumisest Eestis.

34. Õigusteadlaste Päevade korraldustoimkonna esimese koosoleku protokolliga saate tutvuda siin: ÕTP 1 – 24.09.2015