XXX ECLA koosolek Pariisis

XXX ECLA koosolek (General Assembly) toimus 17.-18. novembril 2014 Pariisis.

Ülevaate koostas Tiina Sepa, EJLi ja EEJÜ ametlik esindaja ECLA-s, arvates oktoober 2014.

Kahepäevane ürituste-sari algas ümarlaua aruteluga advokaadibüroos Clifford Chance. Lisaks võõrustajatele osalesid andmekaitse (sh ärisaladuse) tuleviku arutelus MEP Constance Le Grip ja Francoise le Bail EU komisjoni justiitsdirektoraadist. Ühe teemana tutvustati lähemalt sel kevadel avaldatud ärisaladuse kaitse direktiivi ettepanekut.

Ärisaladuse ja intellektuaalse omandi kaitse teema jätkus kaubamärkide võltsingute muuseumis, võõrustajaks UNIFAB.

ECLA XXX koosolek toimus advokaadibüroo Herbert Smith Freehills esinduslikus büroos. Herbert Smith Freehills oli ka koosolekule eelnenud õhtul piduliku dinee võõrustajaks. Kohal olid esinduste advokaadid Frankfurdist, Brüsselist, Londonist, et kasutada võimalust suhelda 18 ECLA liikmesriigi esindajaga.

Koosoleku päevakord ja otsused:

– Kinnitati Tallinna koosoleku (30.05.2014) protokoll.

– Vaadati üle ning kiideti heaks finantsseis ning 2015 a eelarve mahuga 43 000 EURi. Eraldi peatuti traditsioonilisel teemal – täiendavate finantside kogumise vajadus. Uue mõttena käidi välja tööstusliitude poole pöördumine. ’Varakamad’ liikmed on valmis samuti oma panust suurendama, kuid selleks peab ECLA parandama nähtavust, tegema edukamat lobitööd EP-s ning koostama konkreetseid projekte, millest tõusetub nähtav kasu liikmetele. Viimasel juhul on kaasfinantseeringut kergem liikmetele põhjendada.

– Liikmemaksu mittetasumise tõttu arvati ECLAst välja Makedoonia (Tallinna koosolekul anti tasumiseks pikendus kuni Pariisi koosolekuni, kuid võlga ei vähendatud). Bulgaaria oli pika võla tõttu juba varem liikmestaatusest ilma jäänud.

– Hispaania esindajana võeti vastu Madridi Advokatuuri ettevõtte-juristide sektsioon (advokatuuril 76 tuhat liiget, kellest hetkel oli 400 ennast määratlenud ettevõte juristina). Seni Hispaaniat esindanud ühendus, kes oli liikmemaksu võlglane, arvati samas ECLAst välja. ECLA põhikiri ei reguleeri, kas ühte riiki saab esindada rohkem kui üks organisatsioon. Samuti puudub ECLA juhatuse liikmete konsensus antud küsimuses. Nt Saksamaa pooldab ainult ühte organisatsiooni ning ka minu arvates läheb see paremini kokku ECLA ülesehitusega, sest igal liikmesriigil saab olla 1 hääl. Diskussioon jätkub.

– Lähiajal saadetakse välja küsimustik ühenduste liikmete arvude ajakohastamiseks.

– Uute võimalike liikmesriikidena peetakse läbirääkimisi Kreeka, Luksemburgi ja Austriaga. Islandilt ja Šveitsilt pole pöördumisele vastust. President pani Leedule südamele tegeleda Lätiga.

– Ettevõtte juristide sõltumatuse raamat (White Paper), mida esitleti esmakordselt Tallinnas, e-versioon on tasuta kättesaadav LexisNexis kodulehel (Lexis Kiosque). Liikmesriike oodatakse  laadima raamat üles oma kodulehele ning korraldama ümarlaua-arutelusid MEPidega (eriti seotud valdkondade raportööridega). Liikmed peavad edaspidi esitama iga-aastaselt 2-lehelise ülevaate ametisaladuse (legal privilege) arengutest.

– Ettevõtte juristide kutse vastastikune tunnustamine ja kutset tõendava plastikkaardi (inseneridel on selline kaart olemas) tutvustamine lükkus edasi järgmiseks koosolekuks.

– EL-i juristide tunnustamine osades USA osariikides on formuleerumas seaduseks (Stephan’s amendment).

– Liikmesriikidel alustada oma liikmete teavitamist ECLA Eetikakoodeksist, mis kinnitati Tallinna koosolekul. Eestis alustame tõlke tellimisest.

– Töörühm esitles ECLA juhtimisreeglite (Internal Governance Rules) esimest versiooni. Tagasisidet ja kommentaare oodatakse detsembri lõpuks. Soov on kevadisel koosolekul vastu võtta. Juhtimisreeglid täpsustavad põhikirja.

– Kuulasime ametis lahkuva presidendi Philippe Coen’i (FRA) muljetavaldavat aruannet.

– Presidendikandidaat Sergio Marini (ITA, moefirma Fendi peajurist arvates september 2014, varem töötas Shellis) tutvustas oma tööelukäiku ja programmi. Eesmärgid kiideti heaks ning Sergio valiti ühehäälselt presidendiks järgmiseks kahe-aastaseks ametiajaks.

– Philippe Coen, et väljendada tunnustust tehtu eest, valiti aupresidendiks. Kuni Pariisi koosolekuni selline positsioon ECLA-s puudus.

– Valiti ka uus asepresident – Julia Ormio (FIN).     

– Wikipedias avaldatud ECLA artikli kohta oodatakse tagasisidet ja ettepanekuid.

– ECLA kodulehel (www.ecla.org) võimalik tellida automaatne uudiste-teavitus.

– ECLANews avaldatakse 6x aastas. Liikmeid oodatakse panustama!

– Soome kolleegid peavad ühendust liikmetega ja kutsuvad koosolekuid kokku Linkedin’i vahendusel.

– Järgmine koosolek toimub kevadel (19.-20. märtsil) Helsinkis.          

*******

“Vaja teha” nimekiri:

– Sisend ECLA juhtimisreeglitele (hiljemalt 30.12.14)

– Tellida ECLA Eetikareeglite tõlge ning tutvustada EEJÜ liikmetele (I kv 2015)

– Panustada ECLANews väljaandesse, min 1 x aastas (kui midagi olulist toimub)

– Laadida EJL kodulehele e-raamat ’Company lawyers: Independent by Design’ (jaan 2015)

– 2-leheline ülevaade positsiooni, sh ametisaladus, arengutest, 1 x aastas (juuni 2015)

– Wikipedia artikli ülevaatamine (dets 2014)

– Teavitada EEJÜ liikmeid võimalusest tellida ECLA kodulehe automaatne teavitus (10.12.2014).