Volikogu istung 28.02.2019

EJL_1

EESTI JURISTIDE LIIT

VOLIKOGU 9. ISTUNGI PROTOKOLL

Elektrooniline volikogu istung                                                                                 28.veebruar 2019.a.

Juhataja:      Meelis Pirn

Protokollija: Olga Vaarmann

Hääletasid: Mai Palmipuu, Meelis Pirn, Enn Tonka, Jüri Heinla, Mare Hiiesalu, Mati Kadak, Kari Käsper, Tiina Sepa, Mai Treial, Lüüli Junti, Katarina Kiiver, Piret Merimaa, Elnara Nadžafova, Ingrid Siimann,

Ei hääletanud:  Kai Amos, Priidu Pärna, Maido Pajo.

Häälte registreerimisleht on käesolevale protokollile lisatud.

Päevakord:

1. Eesti Juristide Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine.

2. Eesti Juristide Liidu auliikmenimetuse omistamine.

Volikogule esitati 12. veebruaril 2019 e-kirja teel tutvumiseks ja otsustamiseks järgmine otsuse projekt:

Eesti Juristide Liidu liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine.

Eesti Juristide Liidu auliikmenimetuse omistamine.

Otsustati:

1. Võtta EJL liikmeks vastu 10 isikut, neist 4 noorliikmeks ning arvata välja 49 isikut, neist 9 isikliku sooviavalduse alusel ja 40 liikmemaksu võlgnevuse tõttu.

2.Omistada pikaajalise ja tulemusliku tegevuse eest Eesti Juristide Liidu auliikme nimetus alltoodud liikmetele:

1.1  Raul Naritsale

1.2  Märt Raskile

Auliikmete tunnistused antakse nominentidele kätte Eesti Juristide Liidu 30.aastapäeva konverentsil 29.märtsil 2019.a. Eesti Teaduste Akadeemia saalis.

 

(allkirjastatud digitaalselt)                                                (allkirjastatud digitaalselt)

Meelis Pirn                                                                         Olga Vaarmann

Tegevpresident                                                                  Nõunik, protokollija