Volikogu istung 20. mai 2015

EJL

Eesti Juristide Liit

Volikogu 4. istung

20.05.2015

Harju Maavalitsus                                                                                              
Roosikrantsi tn 12, 
15077 Tallinn

 

Päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine.                                           
Ettekandja tegevpresident Mai Palmipuu
 2. Eesti Juristide Liidu 2014.a. majandusaasta aruande heakskiitmine ja üldkogule esitamine.
Ettekandja tegevpresident Mai Palmipuu
 3. Eesti Juristide Liidu tegevuste ülevaate perioodil 2014 – 2015.a. kevadeni ärakuulamine ja üldkogule esitamine.
Ettekandja tegevpresident Mai Palmipuu
 4. Eesti Juristide Liidu 2014.a. revisjonitoimkonna arvamuse ärakuulamine ja üldkogule esitamine.
Ettekandja revisjontoimkonna esimees Alpo Greebe
 5. Eesti Juristide Liidu üldkogu toimumise aja ja koha määramine.           
Ettekandja tegevpresident Mai Palmipuu
 6. Ühenduste tegevuste ülevaated ja üldkogule esitamine
6.1 Naisjuristide Ühenduse tegevuse ülevaade
Ettekandja ühenduse esimees Külli Kaldvee
6.2 Haldusjuristide Ühenduse tegevuse ülevaade
Ettekandja ühenduse esimees Eve East
6.3 Ettevõtlusjuristide Ühenduse tegevuse ülevaade
Ettekandja ühenduse esimees Tiina Sepa
7. Aukohtu tegevuse ülevaade  ja üldkogule esitamine
Ettekandja aukohtu esimees Peeter Milvere
8. Kutsekomisjoni ettepanekute arutelu.
Ettekandjad tegevpresident Mai Palmipuu ja kutsekomisjoni esimees Enn Tonka
 9. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.  
Ettekandja tegevpresident Mai Palmipuu
 10. Muud küsimused.
 11. Vestlusring