Volikogu istung 13. oktoober 2015

EJL

Eesti Juristide Liit

Volikogu 5. istung

13.10.2015

Tallinna Linnavolikogu                                                                                              
Vana-Viru 12, 
15080 Tallinn

Päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine.
Ettekandja tegevpresident Meelis Pirn

2. Eesti Juristide Liidu 2015.a. I poolaasta tegevuskava täitmine.
Ettekandja tegevpresident Meelis Pirn

3. Noorjuristide tegevus 2015.a. I poolaastal.
Ettekandja noorjuristide projektijuht Katarina Kiiver

4. Ülevaade Põhjamaade Juristide nõupidamisest Islandil.
Ettekandjad: Mai Palmipuu -president; Krista Paal- direktor
5. Eesti Juristide Liidu noorliikmete liikmemaksu otsustamine.
Ettekandjad tegevpresident Meelis Pirn,  president Jüri Heinla

6. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.
Ettekandja tegevpresident Meelis Pirn

7. Muud küsimused
8. Vestlusring