Volikogu istung 13. detsember 2016

EJL

Eesti Juristide Liit
Volikogu 10. istung

 

13.12.2016
Tallinna Linnaarhiiv
Tolli tn 6,

Tallinn

 

Päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine 

2. Eesti Juristide Liidu 2016 rahulolu-uuringu tulemuste läbivaatus ja arutelu

3. Eesti Juristide Liidu 2017 tegevuskava kinnitamine

4. Eesti Juristide Liidu 2017 eelarve kinnitamine

5. Eesti Juristide Liidu 2017 liikmemaksu kinnitamine                         

6. Eesti Juristide Liidu büroo koosseisu kinnitamine

7. Eesti Juristide Liidu Noorjuristide Ühenduse moodustamine, põhikirja kinnitamine

8. Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine

9. Muud küsimused

10. Vaba mikrofon, sotsiaalne suhtlemine