Volikogu 25.08.2011

Koht: RMK Viimsi Looduskeskuses Rohuneeme tee 29, Haabneeme
Algus: 16:00,25. august 2011
Juhataja: Jüri Heinla
Protokollija: Margit Kikas
Osa võtsid: Priidu Pärna, Ingrid Siimann, Kai Amos, Mare Hiiesalu, Tiina Sepa, Enn Tonka, Mati Kadak, Aare Kruuser, Alla Kuznetsova, Kari Käsper, Victoria Mets,
Kutsutud: Krista Paal, Margit Kikas, Külli Kaldvee, Alpo Greebe, Uno Feldschmidt, Peeter Milvere, meelis Pirn, Triinu Vernik,Advig Kiris, Evelyn Pärn-Lee, Sulev Lääne, Maie Kivi, Aare-Matti Inglist, Eda Ilves
Puudusid:Allar Jõks,Mai Klemmer, Raul Narits, Karin Tenisson-Alev, Merli Vahar

Registreerimisleht lisatud protokollile

PÄEVAKORD:
1. Päevakorra kinnitamine.
2. EJL põhieesmärkide ja arengusuundade arutelu
3. EJL kutsekomisjoni koosseisu kinnitamine
4. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine
5. Naisjuristide Ühenduse põhimääruse eelnõu arutelu
6. Muud küsimused

1. Päevakorra kinnitamine
Istungi avab tegevpresident Jüri Heinla, kes teeb ettepaneku esitatud päevakord kinnitada.
OTSUSTATI: Kinnitada päevakord. Otsus vastu võetud ühehäälselt.

2. EJL põhieesmärkide ja arengusuundade arutelu.
Aruteluks on kokku kutsutud volikogu laiendatud koosseis, mis kolme töörühmana arutab kutsearengu suundade, liikmete nö sisemise rahulolu ja demokraatia arendamise ning õiguspoliitika arengu teemadel

3. Kutsekomisjoni koosseisu kinnitamine
Krista Paal palub asendada Aare-Matti Inglist tema enda soovil Mati Kadakuga.
Toimub diskussioon selle üle, kes esindab komisjonis TTÜ-d ning kas ja kui palju peaks komisjonis olema koolitajaid. Aare Kruuser märgib, et kutsekomisjonis koolitajaid olema ei pea. Jüri Heinla sõnul peab kutsestandardi täiendamisel volikogu seda eraldi arutama ja otsuse langetama.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 1/1 Poolt 11 volikogu liiget, üks vastu.

4. Eesti Juristide Liiduliikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine
Krista Paal annab selgitusi otsuse projekti kohta.
OTSUSTATI: Võtta vastu otsus nr 1/2. Otsus vastu võetud ühehäälselt.

5. Naisjuristide Ühenduse põhimääruse eelnõu arutelu.
Krista Paal selgitab, et 2.06.2011 üldkoosolekul esitati ettepanek luua naisjuristide ühendus, mille asutamiskoosolek toimuski 16.06.2011. Põhimäärust tänasel volikogu istungil kindlasti kinnitama ei pea, küll aga võiks volikogu eelnõud kommenteerida. Priidu Pärna tuletab meelde, et volikogu oli kokku kutsutud vaid nö tehnilistes küsimustes kinnitamist vajavates otsustes, sisulist arutelu ei ole plaanis läbi viia. Ettepanek see otsustamist vajava punktina välja võtta. Jüri Heinla avaldab lootust, et initsiatiivgrupp osaleb ka järgmisel koosolekul, kus saab põhimäärust siis sisuliselt arutada. Selleks ajas peaks Krista Paal valmistama ette ka materjali arutamiseks.

Jüri Heinla, juhataja
Margit Kikas, protokollija