Volikogu 14.12.2011

Istungi protokoll

2012 Tegevuskava kinnitamine otsus 3-1
2012 Tegevuskava lisa 3-1
Liikmemaks otsus 3-2
2012 Eelarve kinnitamine otsus 3-3
Koosseis 3-4
Otsus 3-5 õiguskorra arendamine
EJL 2012 eelarve
Seisukoht haldusreformile