04.10.2012 volikogu istungi protokoll

Kuupäev: 04.oktoober 2012
Juhataja: Priidu Pärna
Protokollija: Eda Ilves
Hääletasid: Jüri Heinla, Priidu Pärna, Tiina Sepa, Kai Amos, Mare Hiiesalu, Allar Jõks Mati Kadak, Mai Klemmer, Aare Kruuser, Kari Käsper, Victoria Mets, Raul Narits, Ingrid Siimann, Karin Tenisson-Alev, Enn Tonka, Merli Vahar.
Ei hääletanud: Alla Kuznetsova, Ingrid Siimann.

Elektroonilised teated lisatud protokollile.

PÄEVAKORD:
1.Päevakorra kinnitamine.
2. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

1. Päevakorra kinnitamine.

Istungi elektroonilisest läbiviimisest teavitab tegevpresident Priidu Pärna.

OTSUSTATI:
Kinnitada päevakord.
Otsus vastu võetud ühehäälselt.

2. Eesti Juristide Liidu liikmeks vastuvõtmine ja liikmest väljaarvamine.

Vastuväiteid ja küsimusi volikogu liikmete poolt ei olnud.

OTSUSTATI:
Võtta vastu otsus nr 6/1
Otsus vastu võetud ühehäälselt

Priidu Pärna, Juhataja
Eda Ilves, Protokollija