Võlanõustamine Eesti Töötukassast suunatutele

 

Eesti Töötukassa juhatuse 17. juuni 2021. a. otsustusega nr 110 on Eesti Juristide Liit (80086487) kvalifitseeritud Eesti Töötukassa nõustamisteenuste koostööpartneriks alates 1.juulist 2021.a.

Teenuse osutaja

kontaktisiku andmed

Ees- ja perekonnanimi Krista Paal
telefoninumber 6313002
e-posti aadress krista.paal@juristideliit.ee
Veebilehe aadress

(märkida veebilehe aadress, millelt on näha,

et teenuse osutaja  pakub võlanõustamist; nõustaja(te) nimekiri, hinnakiri,

kontaktandmed          

www.juristideliit.ee

https://juristideliit.ee/volanoustamine-eesti-juristide-liidu-kaudu/

Nõustamiskorra (45 min) hind  käibemaksuga[1] 29,40€
Teenust osutav(ad) nõustaja(d)

(märkida nõustaja(te) ees-ja perekonnanimi,

kes koostööpartneriks kvalifitseerimise

korral asuvad teenust osutama)

Anne Hindpere- Raudsik

Svetlana Gorbatšova

Helina Itter

Vambola Olli

Ülle Koppel

Piret Muinast

Janne Mets

Krista Paal

Külli Kaldvee

Kaja Lepik

Nõustamise keeled

(märkida x sobiva keele taha)

eesti X           vene  X            inglise X
Nõustamise viis

(märkida x sobiva viisi taha)

silmast silma   X                    kaugnõustamine  X
Nõustamisruumi(de) aadress(id) (nõustamisruumi(de) täpne aadress(id)- maja nr, tänav, linn, maakond) 1)     Tõnismägi 3A TALLINN 10119

 

2)     Haapsalu Sotsiaalmaja , Haapsalu 90508

 

3)     Suur tn 18 A, JÕGEVA 48305

4)     Kuressaare Päevakeskus, Tolli 9, Kuressaare 93813

5)     Hiiu Riigimaja, Leigri 5 Kärdla

6)     Paide Muusika- ja Teatrimaja,Pärnu 18, Paide, 72712

7)     Pärnu Sotsiaalkeskus, Metsa 10, Pärnu 80024

8)     Rakvere Linnavalitsus, Lai tn 20, Rakvere 44308

9)    Rapla Riigimaja, Tallinna mnt 14 RAPLA 79601

10)  Regnum Consult OÜ büroo, Raekoja plats 8 Tartu 51004

11)  Müllersoni Ärimaja, Vabaduse 26 kabinett 210 VALGA 68204

12)Meelevald Koolitus- ja nõustamiskeskus, Tartu mnt 4 Viljandi

13)ASIO OÜ büroo,  Põllu 2 VÕRU, Ärihoone, I korrus

14)  Jõhvi Riigimaja, Keskväljak 1, Jõhvi 41594

15)  Kiviõli Päevakeskus, Soo tn 13, Kiviõli 43125

16)  Narva Eesti Maja, Vabaduse tn 20, Narva 20306

17)  Põlva Päevakeskus, Uus 2, Põlva 63308

18) Sillamäe Linnavalitsuse ruumides, Kesk tn 27, Sillamäe 40231

19)  Tõrva Kultuurikeksus, Männiku 5 TÕRVA 68605

Teenusele registreerumise

kontakt

(kuidas klient saab teenusele registreeruda. märkida vähemalt telefoninumber, kuid täiendavalt võib lisada ka muid võimalusi (nt e-post, veebipõhine registreerumine)

+372 6313002

+372 6449501

ejl@juristideliit.ee

krista.paal@juristideliit.ee

 

 [1]  Nõustamise maksimaalne kulu ühe nõustamiskorra eest on sätestatud Vabariigi Valitsuse 19.11.2020 määruses nr 87 Tööhõiveprogramm 2021-2023 https://www.riigiteataja.ee/akt/119032021020