Valminud on ülevaade Riigikohtu praktikast korteriasjades

 

Hiljuti sai valmis ülevaade Riigikohtu praktikast korteriomandi ja korteriühistu asjades alates 2018. aasta algusest.

2018. aasta 1. jaanuaril jõustus uus korteriomandi- ja korteriühistuseadus ning ülevaade koondab Riigikohtu lahendeid, mis puudutavad selle seaduse ellurakendamist.

Need kohtulahendid käsitlevad muu hulgas korteri- ja kaasomandi kasutamist, omaniku õigusi ja kohustusi, majapidamiskulude kandmist, korteriühistu juhtimist, pandiõigust, menetluslikke küsimusi jms.

Ülevaade hõlmab 19 Riigikohtu otsust ja määrust mis on tehtud enne 30. juunit 2021 ja seda uuendatakse jooksvalt värskete lahenditega.

Ülevaatega saab tutvuda siin.

Kõik Riigikohtu analüüsid ja praktika ülevaated asuvad siin