Üliõpilaste õigusbüroo – sügissemestri praktikavõimalus

EJL

Eesti Juristide Liit otsib praktikante

Eesti Juristide Liit kuulutab välja konkursi praktikantide (tasuta õigusnõustajate) leidmiseks Tallinna Linnakantseleisse, Mustamäe Linnaosa Valitsusse ja Laagri kultuurikeskusse.

Praktika toimub 26.09 – 12.12.2016 (Laagri kultuurikeskuses algus 7.10.2016), praktika maht on 2-6 tundi nädalas, soovi korral saab tunde oluliselt suurendada. Praktikat sooritatakse koos kaaspraktikandiga. Praktikandi peamiseks ülesandeks on tasuta õigusabiteenuse pakkumine majanduslikult vähekindlustatud inimestele.

Kandidaadilt ootame:
1. Baasteadmisi tsiviil- ja haldusõigusest (eelkõige perekonnaõigusest, pärimisõigusest, võlaõigusest, täitemenetlusest, tsiviilseadustiku üldosa seadusest ja tööõigusest)
2. Väga head eesti keele ja/või vene keele oskust kõnes ja kirjas,
3. Täpsust, kohusetundlikkust ja korrektsust,
4. Rõõmsat meelt.

Kasuks tuleb kakskeelsus (eesti ja vene), eelistame Eesti Juristide Liidu liikmeid ning liikmeksastujaid. Praktikandil on praktikaperioodi jooksul võimalik osaleda mitmetes Eesti Juristide Liidu noorjuristide üritustes noorjuristidega samadel tingimustel, praktika eduka sooritamise järel on praktikandil õigus omal vabal valikul tasuta osaleda mõnel Eesti Juristide Liidu korraldataval koolitusel.

Kandideerimine: praktikasoovist andke palun teada e-posti teel (katarina.kiiver@juristideliit.ee) hiljemalt 18.09.2016. Kirjale lisada CV.

Lisainfo:
katarina.kiiver@juristideliit.ee