Üliõpilaste EL õiguse teemaliste uurimistööde konkurss

EJL esileht

Üliõpilaste EL õiguse teemaliste uurimistööde konkurss! 

Eesti Juristide Liidu Euroopa õiguse ühendus kuulutab välja õigusteaduse üliõpilaste uurimistööde konkursi 2014. aasta Rahvusvahelise Euroopa õiguse ühenduse (FIDE) aastakongressi kolmel põhiteemal:

1. Majandus- ja rahaliit: Euroopa Liidu majandusjuhtimise konstitutsioonilised ja institutsioonilised aspektid;

2. Euroopa Liidu kodakondsus: areng, mõju ja väljakutsed;

3. Riigihankeõigus: piirangud, võimalused ja paradoksid.

Ootame üliõpilaste analüütilist kaasamõtlemist Euroopa Liidu kaasaja ja tuleviku teemadel.

Töö peab olema avaldatud või kaitstud 2013. või 2014. aastal. Töö võib olla eesti- või ingliskeelne. Töö sisu kujundamisel võib abiks võtta põhiteemade kohta koostatud küsimustikke, mille leiab veebiaadressilt http://fide2014.eu/topics. Pealkirja võib panna töö autor ise.

Vormistamine: kirjastiil Times New Roman, teksti suurus 12, reavahe 1; hinnatava töö kogumaht on kuni 20 lehekülge (pikematest töödest palume hindamiseks esitada kuni 20 lk pikkuse kokkuvõtte). Võistlustöö peab sisaldama autori ees- ja perekonnanime, kooli ja kursust ning e-posti aadressi.

Töö palume saata .pdf või .doc formaadis aadressile ejl@juristideliit.ee. Samale aadressile palume pöörduda ka seoses korralduslike küsimustega.

Kõik nõuetele vastavad tööd vaadatakse läbi hindamiskomisjonis, kuhu kuuluvad Eesti Euroopa õiguse ühenduse juhatuse esindajad ja vastavate valdkondade spetsialistid.

Parima uurimistöö autorit autasustatakse õppereisiga (sisaldab osalustasu, reisi- ja majutuskulusid) 28.-31. mail Kopenhaagenis toimuvale Rahvusvahelise Euroopa õiguse ühenduse aastakongressile (http://fide2014.eu/).

Uurimistöö esitamise tähtaeg on 30. märts 2014. Tulemused teatakse 30. aprilliks EJL veebilehel ja võitja meiliaadressile.

 fide