Üleskutse EL õiguse huvilistele: otsitakse FIDE 2018. a Kongressi raportööre

fide

Rahvusvahelise Euroopa Õiguse Ühenduse (FIDE) kongressid toimuvad üle kahe aasta. 2012. aastal toimus kongress Tallinnas, 2014. aastal Kopenhaagenis, 2016. aastal Budapestis ning 2018. aastal leiab kongress aset Lissabonis, Portugalis.

Kongressi üheks keskseks väljundiks on kongressi peateemadel (neid on tavapäraselt kolm) valmivad liikmesriikide raportid, mis annavad ülevaate liikmesriikide praktikast ja aruteludest erinevatel ajakohastel EL õiguse teemadel. Raporteid koostavad sageli iga liikmesriigi tuntumaid EL õiguse asjatundjad, need avaldatakse Kongressi kogumikes ning need on ühtlasi aluseks Kongressi vältel toimuvatele teemakohastele aruteludele.

2018. aasta Kongressi teemad on järgmised:

· Internal Market and Digital Economy

· Taxation, State aid and distortions of competition

· The external dimension of EU policies

Tänaseks on meile laekunud iga teema kohta pearaportööride küsimustikud, mis on riiklike raportite koostamise aluseks. Lisan need manusena e-kirjale. Seoses sellega otsib Eesti Euroopa õiguse ühendus ülaltoodud teemadega kursis olevaid EL õiguse asjatundjaid, kes oleksid huvitatud Eesti riiklike raportite koostamisest.

Huvilistel palume ühendust võtta aadressil: merike.saarmann@gmail.com hiljemalt 05.03.2017. Valminud raporteid ootavad korraldajad 31. augustiks 2017. Raportid võivad olla kas inglis-, saksa- või prantsuskeelsed. Raportit võib koostada nii üksinda aga – arvestades töö võimalikku mahukust – ka grupi peale. 

Tagasisidet ootama jäädes ja heade soovidega,

Merike Saarmann

merike.saarmann@gmail.com