EJL üldkogu 9. juunil 2015

Head noorliikmed ja liikmed,

Eesti Juristide Liidu 20. mai 2015.a. volikogu otsusega kutsutakse 9. juunil 2015.a. kell 16.00 kokku EJL üldkogu.

Üldkogu toimumise koht: Tööandjate Keskliit, Kiriku 6, 10130 Tallinn.

Üldkogu istungi avab Justiitsministeeriumi kantsler Norman Aas, kes teeb ettekande õigusloome edasistest arengutest ja suundadest. Samuti annab kantsler ülevaate ministeeriumi tegevuskavast ja eesmärkidest.   

Üldkogu päevakorras:

1. Üldkogu avamine           

2. 2014.a. tegevusaruande-ja majandusaasta aruande ära kuulamine ja hinnangu andmine

3. Revisjonitoimkonna 2014.a. aruande ärakuulamine ja kinnitamine.

4. Eesti Juristide Liidu 2014. majandusaasta aruande kinnitamine.

5. Eesti Juristide Liidu ühenduste sügis 2014.a. kuni kevad 2015.a. tegevuse ülevaadete ärakuulamine.

5.1. Ettevõtlusjuristide Ühenduse tegevuse ülevaade.

5.2. Haldusjuristide Ühenduse tegevuse ülevaade.

5.3.  Euroopa Õiguse Ühenduse tegevuse ülevaade.

5.4.  Naisjuristide Ühenduse tegevuse ülevaade.

6. Eesti Juristide Liidu aukohtu sügis 2014 kuni kevad 2015 tegevuse ärakuulamine.

7. Sõnavõtud.

8. Üldkogu lõpetamine.

Palun kõikidel liidu liikmetel ja noorliikmetel aktiivselt üldkoosolekust osa võtta ja võimalusel esitada omapoolseid suuniseid ja ettepanekuid liidu tegevuse aktiviseerimiseks ja arendamiseks.

Peale üldkogu ametlikku osa teeb Veiniclubi omanik Andrus lühisissevaate suvistele Itaalia, Portugali ja Hispaania toitude maitsetele ja Hispaania ja Portugali veinidele. Degusteerime erinevaid suupisteid ja 4 erinevat veini/vahuveini.  

Oma osalemisest palun anna teada tel 6314466 või 6449501 või 6313002 või saada teade e-posti teel ejl@juristideliit.ee.

 

Aktiivset osavõttu soovides,

Krista Paal

EJL direktor