Tunnustusauhind “Õiguse eest seisja” 2022

Head kolleegid,

Justiitsministeerium soovib ka sellel aastal anda välja justiitsvaldkonna tunnustusauhinna „Õiguse eest seisja“, millega tunnustatakse inimesi või inimeste ühendust, kes on oma algatuse, käitumise, suhtumise või muu tegevusega märkimisväärselt panustanud Eesti õigusriigi püsimisse ja arendamisse.

Oma kandidaate „Õiguse eest seisja“ tunnustusauhinnale saavad esitada kõik üksikisikud ja organisatsioonid, sh vabaühendused, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning ettevõtted.

„Õiguse eest seisja“ tunnustusauhind antakse üle 6.- 7. oktoobril toimuvatel Eesti õigusteadlaste päevadel Tartus.

Palun pakkuge kandidaate ja tunnustamist vajavaid isikuid ( nii füüsilised kui juriidilised) ja selgitame kolleegide hulgast väärika kandidaadi. Palun saatke oma ettepanek hiljemalt 1.septembriks EJL e- posti aadressile: ejl@juristideliit.ee

Pange juurde väike selgitus, miks just teie poolt esitatud kandidaat peaks saama tunnustusauhinna!

EJL büroo