Toomas Karjahärmi raamatunäitus

19. märtsist kuni 17. aprillini on teadusraamatukogu fuajees raamatunäitus Toomas Karjahärmi teoste põhjal.

Ajaloodoktor professor Toomas Karjahärm tähistab 23. märtsil oma 70. juubelit.

Toomas Karjahärm on olnud lektor, korraline ja erakorraline professor nii Eesti kui ka välismaa ülikoolides. Ta on ennast täiendanud Leningradi, Toronto ja Jyväskylä ülikoolis. Tema peamine uurimisvaldkonnad on uusaja poliitiline ja ideedeajalugu: Eesti, Baltimaade ja Venemaa poliitiline ja intellektuaalne ajalugu 19. ja 20. sajandil; Balti küsimus, eesti-vene, eesti-saksa ja eesti-soome suhted.

Toomas Karjahärm on olnud mitmete teaduslike nõukogude ja riiklike komisjonide liige, ekspert ja esimees. Ta osales Eesti iseseisvuse taastamisel ja tegi sellel teemal selgitustööd massimeedias ja välismaa ülikoolides. 1989. aastal pani aluse perioodiliselt toimuvale rahvusvahelisele Eesti moodsa ajaloo konverentsile Tallinnas ning aastal 1997 asutas Vene Uurimiskeskuse Tallinna Pedagoogikaülikooli juures.

Professorit on tunnustatud mitmete kirjandus- ja teadusalaste preemiatega, lisaks anti aastal 2001 Toomas Karjahärmile Valgetähe teeneteristi medal. Ta on olnud tihedalt seotud nii Tallinna Ülikooli kui ka TLÜ Akadeemilise Raamatukoguga, hetkel töötab ta ajaloo instituudis vanemteadurina.

Toomas Karjahärm on üks tuntumaid Eesti ajaloolasi, kes on kirjutanud palju raamatuid ning artikleid. Näituse eesmärgiks on rikastada meie teadmist Eesti ajalooteadusest viimase nelja kümnendi jooksul.

Näituse avamine toimub 19. märtsil kell 16.00 TLÜ Akadeemilise Raamatukogu teadusmaja fuajees (Rävala pst 10).