Tervituskiri kõigile EEJÜ liikmetele

 

Head Ettevõtlusjuristide Ühenduse liikmed,

Enne suvepuhkuste algust soovin teiega jagada häid uudiseid ja anda pisut mõtlemisainest, et siis sügisel uue energiaga oma igapäevatööd teha ning EEJÜ-ECLA ja EJL tegemistes kaasa lüüa.

EEJÜ aastakoosolekul 9.mail, Eesti Rahvusvaheliste Autovedajate Assotsiatsiooni ilusas ajaloolises majas   

–          Otsustasime jätkata järgmiste eesmärkidega:

o   osalemine õigusnõustaja kutsestandardite ja kutseeksamite korraldamisel,

o   osalemine õiguspoliitika kujundamisel, sh EJL õiguspoliitika toimkonna aruteludes ettevõtlust ja ärikultuuri puudutavatel teemadel,

o   osalemine ühinguõiguse revisjonis,

o   osalemine taseme- ja täiendõppe õppekavade arendamisel,

o   osalemine EJL noorte juristide mentorluse programmis.

–          Valisime uueks ametiajaks 6-liikmelise juhatuse: Mare Hiiesalu, Tiina Sepa, Victoria Mets, Merike Roosileht, Aare Kruuser ja Lembit Ülper.

–          Juhatus on avatud aruteludeks ühenduse tuleviku ja tegevuste kavandamise osas. Iga ettepanek ja mõte väärib kaalumist!

ECLA uudised

–          Käesoleva kirja sabas on uues formaadis uudiskiri, mis hakkab ilmuma regulaarselt ning sisaldab artikleid ja uudiseid kõigilt liikmetelt üle Euroopa.  Ka meie ühenduse liikmete panus ECLA uudiskirja on oodatud. Andke mulle julgesti teada, kui on jagamist väärt sündmusi/uudiseid ja lepime kokku kirjatüki valmimises.

NB! Kasutage võimalust ja registreeruge uudiskirja saajaks (kliki selleks: Subscribe for further newsletters ning lisa oma andmed). See on meie liikmetele tasuta.

–          2017 sügisel otsustas ECLA osta bürooteenust professionaalselt ettevõttelt (ECLA Association Services SPRL) ning sellest on sündinud juba silmaga nähtavat kasu ECLA tegevuse läbipaistvamaks ja eesmärgipärasemaks muutmisel. Suurimad kokkulepitud uuendused arvates 2018 on: 1) 8 kompetentsikeskuse (Centers of Excellence) loomine kõiki puudutavates valdkondades (nt digitaliseerimine/GDPR, konkurentsiõigus, õiguse tehnoloogiad, organisatsioon/mitmekesisus, vastavuskontroll, jne.) ja liikmete kaasamine nende töösse; ning 2) liikmetele pakutavad teenuste, sündmuste ja publikatsioonide selgitamine. Vaata lähemalt ECLA uuendatud kodulehel http://www.ecla.eu

–          9.mail võõrustasime Tallinnas ECLA uut tegevdirektor Marcus M. Schmitt’i. Tal on eesmärgiks külastada 2018 kevad-suve jooksul kõiki 19 liikmes-organisatsiooni, et lähemalt tuttavaks saada ning kaardistada ettevõtte juristi positsioonid ja õigused. Visiidi käigus kohtusime nõunik Alar Must’aga justiitsministeeriumist, EJL presidendi Meelis Pirn’iga, EJL tegevdirektor Krista Paal’iga ning EEJÜ juhatusega. Oli tegus ja meeldejääv päev, mille eest Marcus oli kõigile vastuvõtjatele südamest tänulik.

–          Kõik ECLA tegevused on suunatud kahe põhieesmärgi saavutamisele (minu vaba tõlge):

o   Arendada Euroopa-üleselt välja ettevõtte juristi kliendisaladuse printsiip (legal privilege), mis tagaks ettevõtte ja tema juristi vahelise suhtluse ja nõuannete salastatuse;

o   Saavutada ettevõtte juristi positsiooni tunnustamine, populariseerimine ja kindlustamine.

–          ECLA kodulehe http://www.ecla.eu meedia sektsioonis on vaadatavad 2 toredat tutvustavat videoklippi ’THIS IS ECLA’ ja ’WE ARE ECLA’. Mõlemad videod salvestasime viimasel ECLA üldkogul Brüsselis, selle aasta aprillis. Lisaks on üleval ka intervjuud ECLA tegevjuhtkonna liikmetega. Vaadake kindlasti!

EEJÜ ühismatk 19.augustil

–          Ja veel, mitte vähem tähtis teadaanne. Krista saatis edasi kutse ühismatkamisele, kus meie ühenduse liikmetele on broneeritud 25 kohta. Mina olen juba kirjas. Tulge ka, sest see on hea võimalus koos matkates tuttavaks saada.

Mõnusat suve kõigile!

Tiina

Meie ühenduse värskelt-valitud juhatuse esinaine