Tervitus

Labvakar!

Sūtu tulkojumu:

Austatud kolleegid ja lugupeetud Eesti Juristide Liidu liikmed!

Läti Juristide Liit tervitab teid ja teie Vabariiki 100. sünnipäeva puhul!

Läti Juristide Liit hindab kõrgelt Eesti Juristide Liidu panust ühiskonna arvamuse kujundamises. Läti kolleegid jälgivad tunnustavalt Teie tegevust – kohtu suunamist õigusnormide tõlgendamises. See on väga oluline õigusteooria referents. Ka Läti ja Leedu kolleegid keskenduvad kindlasti viidatud tegevusele süvenenumalt. Soovin pöörata erilist tähelepanu oma tähelepanekutele – Eesti kolleegid, teostades arutelu õigusnormidest, talitavad üldiselt  ratsionaalsemalt kui Balti kolleegid. Meie puuduseks on see, et õigusnormide kujundamisel, üritame neid luua täiesti ideaalsetena, mis loob reflektiivse efekti – õigusnormid muutuvad seetõttu sisult keerulisteks ja raskesti mõistetavateks.

Soovin isiklikult vabandada, et ettenägematute asjaolude tõttu Läti esindajad täna ei saanud kohalviibida ega osaleda tänasel konverentsil.

Veelkord õnnitlen kõiki Eesti Vabariigi 100. aasta juubeli puhul ning Eesti Juristide Liidu 29. aastapäeva puhul!

Läti kolleegide nimel

Läti Juristide Liidu

Juhatuse esimees