Tegevpresidendi pöördumine Eesti Juristide Liidu liikmete poole

 EJL

Eesti Juristide Liit

 

Tegevpresidendi pöördumine Eesti Juristide Liidu liikmete poole                                        09.01.2017 nr. 1-2/15

 

Head juristide liidu liikmed!

Eelmise aasta lõpus kinnitas volikogu meie liidu 2017. aasta tegevuskava. Kavandatud on väga mitmekülgsed tegevused meie põhieesmärkide täitmiseks.

Jätkub ulatuslik täiendkoolituse programm, jätkame mitmete õigusabi projektidega, osaleme aktiivselt juristi kutsenõuete rakendamisel ja arendamisel, ühenduste initsiatiivil toimuvad mitmed üritused ja ettevõtmised. Büroo jätkab klubiürituste korraldamist, mis annab võimaluse tutvuda huvitavate inimeste ja erinevate maailmapiltidega.

Tooksin välja 2017. aasta olulisemad ettevõtmised.

Olulisemaks õigusabi projektiks on meie esmatasandi õigusabi kogemuse jagamine Moldava kohalikele omavalitsusüksustele, mille üheks osaks on pilootprojekti läbiviimine Moldovas.

Hea meel on tõdeda, et eelmisel aastal sai juristide liit rikkamaks uue ühenduse, noorteühenduse võrra. Sel aastal käivitame noorjuristidele mentorlusprogrammi.

Kevadel toimub väliskoolitusreis Berliini, sügisel Albaaniasse ja märtsis külastavad noorjuristid Euroopa Parlamenti.

Aprillis on kavandamisel liidu aastapäevakonverents õigusloome teemadel.

Juunis toimuval üldkogul valitakse järgnevaks kolmeks aastaks uus volikogu ja presidentuur. Sel puhul on mul palve kõigile liikmetele ja eelkõige ühendustele, leida kandidaadid, kes oleksid väärikad kuuluma nendesse organitesse. Loodan, et kandidaate saab rohkem kui kohti, nii nagu eelmisel korral presidentuuri valimisel.

 

Head jätkuvat tegusat aastat soovides!

 

Jüri Heinla

Tegevpresident