Tasuta õigusabi Viljandis 18. detsembril 2013

JUM-i logo

EJL esileht

EESTI JURISTIDE LIIT

ÕIGUSAPTEEK VILJANDIS

18. detsembril 2013. a. 11.00 – 15.00
VILJANDI MAAVALITSUSES (Vabaduse 2, II korruse saal)

 

Tasuta õigusnõustamine abivajajatele!

Nõu antakse: notaritoimingute, perekonnaõiguse, lastele elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, töölepingu seaduse, maksuõiguse, täitemenetluse, era- ja juriidiliste isikute pankrotimenetluse, kohtusse pöördumise, hagiavaldustele esitatavate nõuete,  maksekäsu kiirmenetluse, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, tarbijakaitse ja sinna esitatavate kaebuste lahendamise, korteriühistute ja KÜ otsuste, maa- ja omandiküsimuste, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Nõustajatena on registreerunud:

Ly Müürsoo, pankrotihaldur – pankroti- ja täitemenetlus, võlanõustamine;

Kai Amos, vandeadvokaat – töölepinguseadus, perekonnaseadus;

Raimo Jõgeva, korteriühistute nõunik – korteriühistute vaidlused ja nõuded;

Anne Hindpere-Raudsik, õigusnõunik – võlanõustamine, lepinguõigus, asjaõigusseadus, töölepinguseadus;

Kaja Kiilo, vandeadvokaat – võlaõigus- ja lepinguõigus, asjaõigusseadus, maaõigus, omandivaidlused;

Jana Kitter, õigusnõunik – võlaõigus- ja lepinguõigus, asjaõigusseadus, maaõigus, omandivaidlused;

Krista Paal, õigusnõunik – töölepinguseadus, elatised lapsele, maksekäsu kiirmenetlus;

Enn Tonka, tarbijakaitse komisjoni esimees – tarbijakaitse probleemid, vaidlused ja vaidlustused;

Liivi Suursoo, õigusnõunik – kohtusse pöördumine, nõuded hagiavaldustele, hagiavalduste parandamine ja täiendamine. Maksekäsu kiirmenetlus.

 

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti kui venekeelne tasuta õiguslane nõustamine. Eelregistreerimine pole vajalik. Teenindatakse elavas järjekorras.

Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI vastuvõtu korraldamise kohta saate Eesti Juristide Liidu kodulehelt www.juristideliit.ee või telefonidelt 6313002, 6314466.