Tasuta õigusabi Vene Kultuurikeskuses 21. mail 2014

EJL esileht

EESTI JURISTIDE LIIT

§ ÕIGUSAPTEEK TALLINNAS

21. mail 2014.a. kell 10.00 – 14.00 Vene Kultuurikeskuses (Mere pst 5, Tallinn)

ПРАВОВАЯ АПТЕКА В ТАЛЛИННE 21. мая 2014г

Tasuta õigusnõustamine Tallinna elanikele!

Olete oodatud Vene Kultuurikeskusesse § ÕIGUSAPTEEKI, kus Eesti Juristide Liidu õigusnõustajad ja eriala spetsialistid annavad abivajajatele tasuta õigusabi.

Nõu antakse: notaritoimingute, perekonnaõiguse, lastele elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, töölepingu seaduse, maksuõiguse, täitemenetluse, era- ja juriidiliste isikute pankrotimenetluse, kohtusse pöördumise, hagiavaldustele esitatavate nõuete,  maksekäsukiirmenetluse, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, tarbijakaitse ja sinna esitatavate kaebuste lahendamise, korteriühistute ja KÜ otsuste, maa- ja omandiküsimuste, lepingu- ja võlaõiguse alal.

 

Nõustajatena on registreerunud:

Ly Müürsoo, pankrotihaldur – pankroti- ja täitemenetlus, võlanõustamine;

Jana Kitter, õigusnõunik – võlanõustamine, töölepinguseadus, perekonnaseadus;

Külli Kaldvee, õigusnõunik – riigi- ja kohaliku omavalitsuse vaidlused ja perekonnaõigus;

Anne Hindpere-Raudsik, õigusnõunik – võlanõustamine, lepinguõigus, asjaõigusseadus, töölepingu seadus;

Svetlana Gorbatšova, õigusnõunik – võlaõigus- ja lepinguõigus, asjaõigusseadus, maaõigus, omandivaidlused;

Sergei Churkin, advokaat – võlaõigus- ja lepinguõigus, asjaõigusseadus, maaõigus, omandivaidlused;

Kai Amos, vandeadvokaat – töölepingu seadus, lepinguõigus, võlaõigus;

Eve Põtter, notar – pärimisõigus, notaritehingud, kaebused notari tegevuse peale;

Arvi Pink, kohtutäitur – täitemenetlus, nõuete esitamine ja täitmine;

Risto Sepp, kohtutäitur – täitemenetlus, nõuete esitamine ja täitmine;

Olga Vaarmann, jurist – võlaõigus- ja lepinguõigus, asjaõigusseadus, perekonnaõigus;

Vambola Olli, õigusnõustaja – võlaõigus ja lepinguõigus, asjaõigusseadus, maaõigus, omandivaidlused;

Krista Paal, õigusnõunik – töölepinguseadus, elatised lapsele, maksekäsu kiirmenetlus;

Enn Tonka, tarbijakaitse komisjoni esimees – tarbijakaitse probleemid, vaidlused ja vaidlustused;

 

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti kui venekeelne tasuta õiguslane nõustamine.

 

Eelregistreerimine pole vajalik. Teenindatakse elavas järjekorras.

Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI vastuvõtu korraldamise kohta saate Eesti Juristide Liidu kodulehelt www.juristideliit.ee või telefonilt 6313002, 6314466.