Tasuta õigusabi Tallinnas Lasnamäe Linnaosavalitsuses 23. septembril 2014

EJL

EESTI JURISTIDE LIIT

§ ÕIGUSAPTEEK LASNAMÄE LINNAOSAVALITSUSES

Бесплатная юридическая помощь управа части города Ласнамяе.

(Pallasti tn 54) 

23. septembril 2014.a. 10.00-14.00

Nõu antakse: perekonnaõiguse, elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, töölepingu seaduse, töövaidluste lahendamise, korteriühistute problemaatika/ kaebused KÜ tegevuse peale, maksuõiguse, kohtusse pöördumise, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Nõustajatena on registreerunud:

Sergei Tšurkin, vandeadvokaadi abi – töölepingu seadus, lepinguõigus, kohtusse pöördumine;

Külli Kaldvee, õigusnõunik – riigi-ja kohaliku omavalitsuse vaidlused ja perekonnaõigus;

Raimo Jõgeva, korteriühistute nõunik – korteriühistute vaidlused ja nõuded;

Vadim Vilde, õigusnõunik – võlaõigus, lepinguõigus;

Jana Kitter, õigusnõustaja – võlanõustamine, täitemenetlus, perekonnaõigus, töölepinguseadus;

Olga Vaarmann, jurist – perekonnaõigus, elatised;
 
Evelyn Danilov, jurist – võlaõigus, lepinguõigus, töölepingud, töövaidlused;

Krista Paal, õigusnõustaja – perekonnaõigus, elatised, töövaidlused, töölepinguseadus,  pärimisõigus;

Anne Hindpere-Raudsik, õigusnõustaja – pärimisõigus, võlaõigus, lepingulised vaidlused;

Enn Tonka, tarbijakaitse komisjoni esimees – tarbijakaitse probleemid, vaidlused ja vaidemenetlus;

Eve Põtter, notar – notaritehingud, pärimisõigus;

Vambola Olli, õigusnõunik – võlaõigus-ja lepinguõigus, asjaõigusseadus, maaõigus, omandivaidlused.

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti kui venekeelne tasuta õiguslane nõustamine.   Eelregistreerimine pole vajalik. Teenindatakse elavas järjekorras.        

Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI kohta saate Eesti Juristide Liidu kodulehelt www.juristideliit.ee või vaadake ka Facebookist  või palun helistage telefonilt 6313002, 6314466.

IMG_0223