Tasuta õigusabi Tallinnas 30. septembril 2013

 EJL esileht

EESTI JURISTIDE LIIT

§ ÕIGUSAPTEEK TALLINNAS

30. septembril 2013.a. kell 10.00 – 14.00 Vene Kultuurikeskuses (Mere pst 5, Tallinn)

Tasuta õigusnõustamine Tallinna elanikele!

Nõu antakse: notaritoimingute, perekonnaõiguse, lastele elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, töölepingu seaduse, maksuõiguse, täitemenetluse, era- ja juriidiliste isikute pankrotimenetluse, kohtusse pöördumise, hagiavaldustele esitatavate nõuete,  maksekäsukiirmenetluse, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, tarbijakaitse ja sinna esitatavate kaebuste lahendamise, korteriühistute ja KÜ otsuste, maksuõiguse ja maksuvaidluste lahendamise, maa- ja omandiküsimuste, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Nõustajatena on registreerunud:

Ly Müürsoo, pankrotihaldur- pankroti- ja täitemenetlus, võlanõustamine;

Jana Kitter, õigusnõunik – võlanõustamine, töölepinguseadus, perekonnaseadus;

Külli Kaldvee, õigusnõunik – riigi- ja kohaliku omavalitsuse vaidlused ja perekonnaõigus;

Raimo Jõgeva, korteriühistute nõunik – korteriühistute vaidlused ja nõuded;

Anne Hindpere-Raudsik, õigusnõunik – võlanõustamine, lepinguõigus, asjaõigusseadus, töölepinguseadus;

Svetlana Gorbatšova, õigusnõunik – võlaõigus- ja lepinguõigus, asjaõigusseadus, maaõigus, omandivaidlused;

Kai Amos, vandeadvokaat – töölepingu seadus, perekonnaõigus, võlaõigus;

Sergei Tsurkin, advokaat – võlaõigus- ja lepinguõigus, asjaõigusseadus, maaõigus, omandivaidlused;

Arvi Pink, kohtutäitur – täitemenetlus, nõuete esitamine ja täitmine;

Priidu Pärna, notar – pärimisõigus, asjaõigus, notaritehingud;

Kaja Kiilo, vandeadvokaat – võlaõigus- ja lepinguõigus, asjaõigusseadus, maaõigus, omandivaidlused;

Krista Paal, õigusnõunik – töölepinguseadus, elatised lapsele, maksekäsukiirmenetlus;

Enn Tonka, tarbijakaitse komisjoni esimees – tarbijakaitse probleemid, vaidlused ja vaidlustused;

Meelis Pirn, vandeadvokaat –  asjaõigus, lepingute sõlmimine, lepingute vaidlustamine ja ülesütlemine, omandivaidlused;

Vadim Vilde, õigusnõunik – võlaõigus- ja lepinguõigus, asjaõigusseadus, maaõigus, omandivaidlused

Liivi Suursoo, õigusnõunik – kohtusse pöördumine, nõuded hagiavaldustele, hagiavalduste parandamine ja täiendamine, maksekäsukiirmenetlus.

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti kui venekeelne tasuta õiguslane nõustamine.

Täpsemat infot § ÕIGUSAPTEEGI vastuvõtu korraldamise kohta saate Eesti Juristide Liidu koduleheküljelt www.juristideliit.ee või telefonidelt 6313002, 6314466.