Tasuta õigusabi Sillamäel 19. veebruar 2014

JUM-i logoEJL esileht

EESTI JURISTIDE LIIT

§ ÕIGUSAPTEEK SILLAMÄEL

19.veebruaril 2014.a. kell 11.00 – 15.00

SILLAMÄE Gümnaasiumi aulas (Viru pst 26, Sillamäe)

Tasuta õigusnõustamine abivajajatele! Бесплатная юридическая консультация b Силламяэ 19.02.2014!

Nõu antakse: notaritoimingute, perekonnaõiguse, lastele elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, töölepingu seaduse, maksuõiguse, täitemenetluse, era- ja juriidiliste isikute pankrotimenetluse, kohtusse pöördumise, hagiavaldustele esitatavate nõuete,  maksekäsukiirmenetluse, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, tarbijakaitse ja sinna esitatavate kaebuste lahendamise, korteriühistute ja KÜ otsuste, maksuõiguse ja maksuvaidluste lahendamise, maa- ja omandiküsimuste, lepingu- ja võlaõiguse alal.

 

Nõustajatena on registreerunud:

Jana Kitter, õigusnõunik – võlanõustamine, töölepinguseadus, pärimisõigus;

Svetlana Gorbatšova, õigusnõunik – võlanõustamine, asjaõigusseadus, töölepinguseadus;

Kaja Kiilo, vandeadvokaat – võlaõigus- ja lepinguõigus, asjaõigusseadus, maaõigus, omandivaidlused;

Krista Paal, õigusnõunik – töölepinguseadus, elatised lapsele, maksekäsukiirmenetlus;

Enn Tonka, tarbijakaitse komisjoni esimees – tarbijakaitse probleemid, vaidlused ja vaidlustused;

Sergei Tšurkin, õigusnõunik – võla- ja lepinguõigus, asjaõigusseadus, maaõigus, omandivaidlused;

Raimo Jõgeva, korteriühistute nõunik – KÜ problemaatika, korteriühistute juhatuse liikme vastutus, korteriühistute otsused, nende vaidlustamine.

Kai Amos, vandeadvokaat – töölepinguseadus, perekonnaseadus;

 

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti kui venekeelne tasuta õigusalane nõustamine. Eelregistreerimine pole vajalik. Teenindatakse elavas järjekorras.

Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI vastuvõtu korraldamise kohta saate Eesti Juristide Liidu kodulehelt www.juristideliit.ee või telefonilt 6313002, 6314466.