Tasuta õigusabi Pärnus 15.08.2013

EJL esileht EESTI JURISTIDE LIIT

ÕIGUSAPTEEK PÄRNUS

15.augustil 2013.a. kell 11.00 – 15.00

PÄRNU MAAVALITSUSES
(Akadeemia tn 2 II korruse saal)

Tasuta õigusnõustamine abivajajatele!

Бесплатная юридическая консультация b ПЯРНУ, 15.08.2013

Nõu antakse: notaritoimingute, perekonnaõiguse, lastele elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, töölepingu seaduse, maksuõiguse, täitemenetluse, era- ja juriidiliste isikute pankrotimenetluse, kohtusse pöördumise, hagiavaldustele esitatavate nõuete,  maksekäsukiirmenetluse, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, tarbijakaitse ja sinna esitatavate kaebuste lahendamise, korteriühistute ja KÜ otsuste, maa- ja omandiküsimuste, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Nõustajatena on registreerunud:

Ly Müürsoo, pankrotihaldur – pankroti- ja täitemenetlus, võlanõustamine;

Kai Amos, vandeadvokaat – töölepinguseadus, perekonnaseadus;

Külli Kaldvee, õigusnõunik  –  riigi- ja kohaliku omavalitsuse vaidlused ja perekonnaõigus;

Raimo Jõgeva, korteriühistute nõunik  –  korteriühistute vaidlused ja nõuded;

Anne Hindpere-Raudsik, õigusnõunik – võlanõustamine, lepinguõigus, asjaõigusseadus, töölepinguseadus;

Irina Luih, notar  –  pärimisõigus, asjaõigus, notaritehingud;

Kaja Kiilo, vandeadvokaat – võla-ja lepinguõigus, asjaõigusseadus, maaõigus, omandivaidlused;

Krista Paal, õigusnõunik – töölepinguseadus, elatised lapsele, maksekäsu kiirmenetlus;

Jana Kitter, õigusnõunik – maksuõigus, võlanõustamine, perekonnaõigus, tööõigus;

Enn Tonka, tarbijakaitse komisjoni esimees – tarbijakaitse probleemid, vaidlused ja vaidlustused;

Liivi Suursoo, õigusnõunik – kohtusse pöördumine, nõuded hagiavaldustele, hagiavalduste parandamine ja täiendamine. Maksekäsu kiirmenetlus.

 

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on tasuta õiguslane nõustamine nii eesti kui ka vene keeles. Eelregistreerimine pole vajalik. Teenindatakse elava järjekorra alusel.

Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI vastuvõtu korraldamise kohta saate telefonilt 6313002, 6314466.

 

http://www.parnupostimees.ee/1316170/parnus-saab-tasuta-oigusabi