Tasuta õigusabi Narvas 20. september 2013

JUM-i logoEJL esileht EESTI JURISTIDE LIIT

§ ÕIGUSAPTEEK NARVAS

20.septembril 2013.a. kell 11.00 – 15.00

NARVA LINNAVALITSUSES (PEETRI PLATS 5)

Tasuta õigusnõustamine abivajajatele! Бесплатная юридическая консультация b HAPBE.

Nõu antakse: notaritoimingute, perekonnaõiguse, lastele elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, töölepingu seaduse, maksuõiguse, täitemenetluse, era- ja juriidiliste isikute pankrotimenetluse, kohtusse pöördumise, hagiavaldustele esitatavate nõuete,  maksekäsu kiirmenetluse, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, tarbijakaitse ja sinna esitatavate kaebuste lahendamise, korteriühistute ja KÜ otsuste, maksuõiguse ja maksuvaidluste lahendamise, maa- ja omandiküsimuste, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Nõustajatena on registreerunud:

Ly Müürsoo, pankrotihaldur – pankroti- ja täitemenetlus, võlanõustamine;

Jana Kitter, õigusnõunik – võlanustamine, töölepinguseadus, perekonnaseadus;

Külli Kaldvee, õigusnõunik – riigi- ja kohaliku omavalitsuse vaidlused ja perekonnaõigus;

Raimo Jõgeva, korteriühistute nõunik – korteriühistute vaidlused ja nõuded;

Anne Hindpere-Raudsik, õigusnõunik – võlanõustamine, lepinguõigus, asjaõigusseadus, töölepinguseadus;

Irina Luih, notar – pärimisõigus, asjaõigus, notaritehingud;

Kaja Kiilo, vandeadvokaat – võlaõigus- ja lepinguõigus, asjaõigusseadus, maaõigus, omandivaidlused;

Krista Paal, õigusnõunik – töölepinguseadus, elatised lapsele, maksekäsu kiirmenetlus;

Enn Tonka – tarbijakaitse komisjoni esimees- tarbijakaitse probleemid, vaidlused ja vaidlustused;

Meelis Pirn, vandeadvokaat – asjaõigus, lepingute sõlmimine, lepingute vaidlustamine ja ülesütlemine, omandivaidlused;

Vadim Vilde, õigusnõunik – võlaõigus- ja lepinguõigus, asjaõigusseadus, maaõigus, omandivaidlused;

Liivi Suursoo, õigusnõunik – kohtusse pöördumine, nõuded hagiavaldustele, hagiavalduste parandamine ja täiendamine, maksekäsu kiirmenetlus;

Aivar Haava, Maksu-ja Tolliameti juriidilise osakonna jurist – maksuõigus, maksuvaided.

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti kui venekeelne tasuta õiguslane nõustamine. Eelregistreerimine pole vajalik. Teenindatakse elavas järjekorras.

Täpsemat infot § ÕIGUSAPTEEGI vastuvõtu korraldamise kohta saate Eesti Juristide Liidu kodulehelt www.juristideliit.ee või telefonilt 6313002, 6314466.