Tasuta õigusabi Narvas 16. jaanuaril 2014

JUM-i logo

EJL esileht

EESTI JURISTIDE LIIT
ÕIGUSAPTEEK NARVAS

16. jaanuaril 2014.a. kell 10.00 – 14.00
NARVA LINNAVALITSUSES (PEETRI PLATS 5)

Tasuta õigusnõustamine abivajajatele! Info vene keeles: Бесплатная юридическая консультация b HAPBE.

Nõu antakse: notaritoimingute, perekonnaõiguse, lastele elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, töölepingu seaduse, maksuõiguse, täitemenetluse, era- ja juriidiliste isikute pankrotimenetluse, kohtusse pöördumise, hagiavaldustele esitatavate nõuete,  maksekäsukiirmenetluse, kohalike omavalitsuse ja riigiasutusega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, tarbijakaitse ja sinna esitatavate kaebuste lahendamise, korteriühistute ja KÜ otsuste, maksuõiguse ja maksuvaidluste lahendamise, maa- ja omandiküsimuste, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Nõustajatena on registreerunud:

Jana Kitter, õigusnõunik – võlanustamine, töölepinguseadus, perekonnaseadus;

Kai Amos, vandeadvokaat – töölepinguseadus, perekonnaõigus, lepinguõigus;

Svetlana Gorbatšova, õigusnõunik – võlanõustamine, asjaõigusseadus, töölepingu seadus;

Kaja Kiilo, vandeadvokaat – võlaõigus- ja lepinguõigus, asjaõigusseadus, maaõigus, omandivaidlused;

Krista Paal, õigusnõunik – töölepinguseadus, elatised lapsele, maksekäsu kiirmenetlus;

Enn Tonka, tarbijakaitse komisjoni esimees – tarbijakaitse probleemid, vaidlused ja vaidlustused;

Meelis Pirn, vandeadvokaat – asjaõigus, lepingute sõlmimine, lepingute vaidlustamine ja ülesütlemine, omandivaidlused;

Sergei Tšurkin, õigusnõunik – võlaõigus- ja lepinguõigus, asjaõigusseadus, maaõigus, omandivaidlused

Maido Pajo, õigusnõunik – maaõigus, kinnisvara küsimused.

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti kui venekeelne tasuta õiguslane nõustamine. Eelregistreerimine pole vajalik. Teenindatakse elavas järjekorras.

Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI vastuvõtu korraldamise kohta saate Eesti Juristide Liidu kodulehelt www.juristideliit.ee või telefonilt 6313002, 6314466.