Tasuta õigusabi Lindakivi Kultuurikeskuses 25. novembril 2014

 EJL

EESTI JURISTIDE LIIT

§ ÕIGUSAPTEEK „LINDAKIVI“ KULTUURIKESKUSES

(Koorti 22, TALLINN) 

25. novembril 2014.a. 10.00 – 14.00

Tasuta õigusabi Lasnamäel kultuurikeskuses „LINDAKIVI“

Nõu antakse: perekonnaõiguse, elatisrahade nõuete, pärimisõiguse, töölepingu seaduse, töövaidluste lahendamise, korteriühistute problemaatika/kaebused KÜ tegevuse peale, maksuõiguse, kohtusse pöördumise, kohalike omavalitsuste ja riigiasutustega suhtlemise ja dokumentide vormistamise, lepingu- ja võlaõiguse alal.

Nõustajatena on registreerunud:

Meelis Pirn, vandeadvokaat – lepinguõigus, võlaõigus, perekonnaõigus, kohtusse pöördumine;

Kai Amos, vandeadvokaat – lepinguõigus, võlaõigus, kohtusse pöördumine;

Sergei Tšurkin, vandeadvokaadi abi – töölepingu seadus, lepinguõigus;

Külli Kaldvee, õigusnõunik – riigi- ja kohaliku omavalitsuse vaidlused ja perekonnaõigus;

Raimo Jõgeva, korteriühistute nõunik – korteriühistute vaidlused ja nõuded;

Jana Kitter, õigusnõustaja – võlanõustamine, täitemenetlus, perekonnaõigus, töölepinguseadus;

Olga Vaarmann, jurist – perekonnaõigus, elatised, võlaõigus, lepingutega seonduvad probleemid;

Krista Paal, õigusnõustaja – perekonnaõigus, elatised, töövaidlused, töölepinguseadus,  pärimisõigus;

Vambola Olli, õigusnõustaja – kohtusse pöördumine, kohtuvaidlused, võlaõigus, lepingulised vaidlused;

Enn Tonka, tarbijakaitse komisjoni esimees – tarbijakaitse probleemid, vaidlused ja vaidemenetlus;

Eve Põtter, notar – notaritehingud, pärimisõigus.

Oodatud on kõik abivajajad ning tagatud on nii eesti kui venekeelne tasuta õigusalane nõustamine.

Täpsemat infot ÕIGUSAPTEEGI kohta saate Eesti Juristide Liidu koduleheküljelt www.juristideliit.ee või EJL Facebooki lehelt või palun helistage telefonilt 6313002, 6314466.

 

Kultuurikeskusesse „Lindakivi“ saate tulla ühistranspordiga.

⇨ Bussid nr 44 ja 51 peatuvad Vana-Kuuli peatuses;

⇨ Bussid nr 67,68, 53, 56 ja 13 peatuvad Kotka kaupluse peatuses.