Tasuta õigusabi

Eesti Juristide Liidu üliõpilaste õigusbüroos, annavad tasuta õigusabi Tartu ja Tallinna õigusteaduskondade II ja III kursuse tudengid. Taasavanud õigusnõustamine 24.01.2022 – 10.06.2022

Lisaks Tallinnale korraldab Eesti Juristide Liit tasuta õigusabi päevi teisteski Eesti linnades. Õigusapteeke korraldame koostöös kohalike omavalitsustega.

Tallinna linna ombudsmani ametikoht ja teda teenindav büroo on moodustatud Tallinna Linnavolikogu 24.03.2011 vastuvõetud määruse nr 8 alusel. Linna ombudsman on Toomas Sepp.