Tartus toimuvatele Õigusteadlaste Päevadele koguneb üle 600 juristi

EJL

30.09.2014.a

Tartus toimuvatele Õigusteadlaste Päevadele koguneb üle 600 juristi!

1.mail möödus 10 aastat Eesti liitumisest Euroopa Liiduga ning  see on piisav aeg, et analüüsida EL seaduste lõimumist Eesti õigussüsteemi ning EL õiguse ootamatuid mõjusid, mis eriti tulid esile majanduskriisi tingimustes. 33. ÕTP kannab nimetust „Kümme aastat õiguslõimet“.

Üle kahe aasta Eesti Juristide Liidu ja Akadeemilise Õigusteadalaste Seltsi eestvedamisel korraldatavad õigusteadlaste päevad on juristkonna aastasündmuseks ja toimuvad 2-3. oktoobrini Tartus.

Arutelule tulevad Euroopa õiguskordade lõimumise tulevik ja piirid, Euroopa õigusest tulenenud moondumised Eesti haldusorganisastioonis, Euroopa  äri – ja intellektuaalse omandi õiguse alased suundumused, aga ka kõrgemate riigiametnike puutmatuse küsimused. Lisaks tähistatakse 150 aasta möödumist meie varasuhete aluseks olnud Balti Eraseaduse jõustmisest. Lõppdikussioon toimub eestluse, Euroopa muutumise ja föderaliseerumise ja sellega seotud Eesti huvide teemadel. Päevade aruteludes osalevad Jaan Kaplinski, Ülle Madise, Jüri Raidla, Juli  Laffranque, Norman Aas, Rainer Kattel, Hannes Rumm, Kilvar Kessler, Kersti Kaljulaid, Lauri Mälksoo, Marek Tamm jne.

33. ÕTP päevakava on kättesaadav aadressil:

http://www.iuridicum.ee/index.php?group_id=0&id=15&page=105&action=show_details&#pg105

Tänaseks on  33. ÕTP-le registreerunud rekordiline arv (ca 650) osavõtjaid. Esimesed õigusteadlaste päevad korraldati 1922 aastal ja tegemist on Eesti vanima järjepidevalt kooskäiva ühe valdkonna foorumiga.  Seekordne ÕTP paneb punkti  EL liitumise 10 aastapäeva üritustele.

Eesti Juristide Liidu poolt koordineerib Õigusteadlaste Päevade korraldamist Priidu Pärna- EJL volikogu liige, priidu.parna@notarmail.ee, tel 5065416.

 

Lugupidamisega

Eesti Juristide Liit