Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna Tallinnas majas Kaarli pst 3 paneeldiskussioon

EJL_1

Eesti Juristide Liidu

Euroopa Õiguse Ühendus

Korraldab 07. jaanuaril 2019

Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna Tallinnas majas Kaarli pst 3 paneeldiskussiooni

“Euroopa Liidu Kohtu olulisemad lahendid aastal 2018.

KUHU ON TEEL EUROOPA ÕIGUSKORD?

 EU kohus

AJAKAVA:

17.15 – 17.30 kogunemine

17.30 – 18.00 Liina Terase ettekanne Euroopa Liidu Kohtu 2018. a olulisematest lahenditest

18.00 -18.45 Paneeldiskusioon, milles osalevad Liina Teras, Nele Grünberg, Carri Ginter ja Karmen Turk.

18.45 – 19.00 Vaba mõttevahetus

Mida on kaasa toonud 2018. a Euroopa Liidu Kohtu praktikas, kas meil on tegemist on järjekordse rekordaastaga kohtuasjade arvu mõttes? Mida tähendab see Euroopa Liidu kodanikele? Kas meie võimalus „oma“ õigust saada on lükkumas üha kaugemasse tulevikku? Mida arvab Euroopa kohus – kas meie kui lennureisijate andmeid võib piiramatult edastada 3. riikidele, olgu eesmärgid nii üllad kui tahes; kas kuritegevuse vastases võitluses pühendab iga eesmärk abinõu, või seab EL põhiõiguste harta sellele konkreetsed piirid; kuidas on rändekriisi taustal olnud tagatud EL kodanike põhivabadused?

Neile ja paljudele teistele küsimustele aitavad vastuseid otsida tuntud ja tunnustatud EL õiguse asjatundjad.

Liina TERAS, Euroopa Liidu Kohtu Eesti tõlkeosakonna juhatajana.

Liina Teras töötanud Euroopa Liidu Kohtus alates 2003. a, esmalt Euroopa Kohtu Eesti kohtuniku Uno Lõhmuse ja hiljem Küllike Jürimäe nõunikuna. Enne Euroopa Liidu Kohtusse tööle asumist, osales Liina Välisministeeriumi EL läbirääkimiste koordinatsiooni büroo diplomaadina Eesti ELiga ühinemisläbirääkimiste protsessis.

Nele GRÜNBERG, Eesti esindajana Euroopa Liidu Kohtus

Nele Grünberg on alates 2010. a töötanud Eesti esindajana Euroopa Liidu Kohtus. Enne sellele vastutusrikkale ametikohale asumist tegutses ta Välisministeeriumi juriidilise osakonna EL õiguse büroo juristina valmistades ette Eesti seisukohti Euroopa Liidu Kohtu menetlustes ja Euroopa Komisjoni Eesti vastu algatatud rikkumismenetlustes.

Carri GINTER, Dr. Iur. TÜ dotsent ja vandeadvokaat

Carri Ginter on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna Euroopa õiguse dotsent ja tunnustatud Eesti ja EL õiguse asjatundja. Carri on ka aktiivne kohtuadvokaat ja on esindanud kliente Eesti ja Euroopa kohtutes.

Karmen TURK, vandeadvokaat

Karmen Turk on advokaadibüroo TRINITI partner ja vandeadvokaat, kellel on märkimisväärne kogemus klientide esindamisel inimõiguste, intellektuaalse omandi, meedia ning rahvusvahelise ja EL majandusõiguse küsimustes. Lisaks on Karmen Tartu Ülikool lektor (intellektuaalne omand infoühiskonnas) ning olnud poolte esindajaks mitmes Euroopa Kohtu eelotsuse menetluses ning Euroopa Iniõiguste Kohtu kohtasjades.

 

REGISTREERIMINE:
e-postiga: koolitus@juristideliit.ee või telefonil 6 314 466.

Osalemine on kõigile soovijatele tasuta.