Suurepärane võimalus osaleda õigusloomejuristide järelkasvuprogrammis

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne

Kui Sa veel kaalud, kas siduda oma tulevik prokuratuuri, advokatuuri, kohtu või õigusloomega, siis teeme Sulle otsustamise lihtsamaks. Kandideeri õigusloomejuristi järelkasvuprogrammi ja tutvu selle põneva elukutsega, mis aitab arendada Eesti riiki!

Justiitsministeerium korraldab teist aastat õigusloomejuristide järelkasvuprogrammi, millega tutvustatakse ülikoolilõpetajatele või -lõpetanutele õigusloomejuristi tööd. Programmis osaleja saab aimu, millega täpselt õigusloomejurist tegeleb, ja üldpildi kogu õigusloomemenetlusest.

Õigusloomejuristina on Sul suurepärane võimalus osaleda seaduse elutsüklis: seaduse sünni juures ministeeriumis; valitsuses, kus eelnõu arutatakse ja parlamenti saadetakse; riigikogus, kus eelnõu arutatakse ja vastu võetakse; presidendi kantseleis, kus president seaduse välja kuulutab; õiguskantsleri kantseleis ja riigikohtus, kus kontrollitakse õigusaktide (põhi)seaduslikkust. Peale selle saad praktiseerida ka õigusloomemenetlusega tihedalt seotud asutuste ja huvirühmade juures. Kõikides neis etappides on Sul kaalukas roll Eesti õigusloome arendamisel ja võimalus õppida oma ala tippspetsialistidelt. Programm pakub teisigi huvitavaid tegevusi, millega saad lähemalt tutvuda justiitsministeeriumi kodulehel.

Kui oled õigusteaduse magistrant, kel on jäänud kaitsta veel vaid magistritöö, või oled õigusteaduse magistriõppe või sellega võrdsustatud taseme õppe juba lõpetanud ja Sinus on tärganud huvi õigusloomejuristi elukutse vastu, siis ootame Sind kandideerima.

Kandideerida saab inimene, kellel puudub õigusalane töökogemus või kogemust on alla kahe aasta, kes ei tööta kandideerimise ajal õigusloomejuristina ega ole eelmisel aastal toimunud programmis osalenud.

Kandideerimiseks palume esitada:

 

Kandidaadilt eeldame loogilist mõtlemist, väga head analüüsivõimet ning argumenteerimis- ja eneseväljendusoskust.

Dokumendid palume esitada hiljemalt 25. maiks.

Programmi valitakse kuni 4 inimest, kellega sõlmitakse tähtajaline tööleping. Programm kestab 22. augustist 2016 kuni 31. maini 2017. Programm viiakse ellu projekti „Õigusloome arendamine“ raames ning seda rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist ja justiitsministeeriumi eelarvest. 

Programmi lõppedes on Sul võimalik kandideerida õigusloomejuristi (nõuniku) ametikohale (kui on vabu kohti). Samuti annab programmi läbimine tööturul kvaliteedimärgi ja tööandjale kindluse, et sobid õigusloomejuristi ametikohale. Täpsemat infot programmi kohta leiad justiitsministeeriumi kodulehelt www.just.ee.