Sügisel Tšehhimaale!

EJL

Eesti Juristide Liit

Head EJL liikmed ja koostööpartnerid!

Sügisel Tšehhimaale!

Eesti ja Tšehhi õigussüsteemi puutepunktid ja erinevused

Juristide liit jätkab oma pikaajalist väliskoolituste traditsiooni ning seekord võtame luubi alla Tšehhi Vabariigi õigussüsteemi ja tutvume sealse õiguse erisustega.

Tšehhi Vabariik on Euroopa Liidu liikmesriik, mis pole tänaseni liitunud eurotsooniga, kus kehtib ühtne Euroopa Liidu ülene õigussüsteem, mis aga erineb selle siseriiklikus regulatsioonis ja rakendamises. Tutvume Tšehhi õigusinstitutsioonide, kohtusüsteemi ja õigusloomega.

Väliskoolitus keskendub ja kohtumised on suunatud erinevatele õigusvaldkondade tutvustamisele ja tutvumisele. Eesmärgiks on leida ühiseid puutepunkte ning kuulata ära seadusandluse rakendamise erinevused.

Kokkulepped kohtumiseks on andnud  ettevõtlusjuristide esindajad, kes tutvustavad ettevõtlusjuristide probleeme ja nende lahendamise võimalusi.  Kohtume ministeeriumi ametnikega, kes tutvustavad riigihangete korraldamise, piiriüleste maksehäirete menetlemise ja täitemenetluse korraldamise erisusi.

Lisaks on planeeritud kohtumised sealsete advokaatide, notarite ja kohtutäituritega.

karli-silld-sai-nurgakivi-aastal-1357-66414900

Õppereisi aeg: 21. september kuni 28. september 2014

Reisi hind liidu liikmele või ühest asutusest rohkem kui ühele osalejale  889 ning mitteliikmetele 967.

Õppereisi kava: 

22. september

⇨ jalgsi läbi Karlovy Vary. Inglisekeelne giid.

⇨ Külastame maakonnakohut ja tutvume kohtupidamise erisustega Tšehhi Vabariigis. Maakonnakohtu esimees annab põhjaliku ülevaate kohtupraktikast.

23. september

⇨ Asjaõigusseaduse erisused Eestis ja Tšehhis.  Õigusmatk Karlovy Varys. Servituudid, kitsendused, omandi kasutamine ja käsutamine. Eesti poolne lektor-  dr. iuris PRIIDU PÄRNA. Tšehhi poolne esineja kohaliku Õiguskolledži õppejõud.

24. september

Ärasõit Prahasse ning  majutume hotellis Barcelo Praha ****

Teel Prahasse külastame vanglat Nove Sedlos.

25. september

⇨ Justiitsministeeriumi esindajad viivad meid Praha kohtusse. Fookusesse võetakse IT teenused/ lahendid, turvatingimuste tagamine, e- kohtulahendid ja nende kvaliteet. Lisaks riigihanked kohtu- ja vanglasüsteemis.

⇨ Kohtumine Tšehhi Advokatuuriga. Probleemid EL seadusandluse rakendamisega. Siseriikliku ja EL seaduse rakendamisest kohtuvaidlustes.

26. september

⇨ Tšehhi Parlamendi külastus. Külastame parlamendi istungit.

⇨  Kohtumine dr Iivi Zajedovaga, Tšehhis elav eestlanna, kohtutõlk. Tutvume kohtutõlgi tegevusega.

⇨ Lisaks oleme saanud esmased kokkulepped kohtumiseks ettevõtlusjuristide esindajatega, kes tutvustavad ettevõtlusjuristide probleeme ja nende lahendamise võimalusi.  Kohtume ministeeriumi ametnikega, kes tutvustavad riigihangete korraldamise, piiriüleste maksehäirete menetlemise ja täitemenetluse korraldamise erisusi.

 

Registreerimine: Kuna nõudlus välisõppereisidel osalemiseks on alati olnud väga suur ja kohtade arv piiratud, siis palume teid võimalusel kiiresti registreeruda!

 

Selleks palun saatke e-kiri aadressil koolitus@juristideliit.ee või ejl@juristideliit.ee.

 

Külasta meid EJL facebook´i lehel!