Riigikohtunik Julia Laffranque nimetati Euroopa Liidu mõjuka kohtukomitee liikmeks

 

RIIGIKOHUS

26.01.2020

Riigikohtunik Julia Laffranque nimetati Euroopa Liidu mõjuka kohtukomitee liikmeks

Euroopa Liidu Nõukogu nimetas Eesti riigikohtuniku Julia Laffranque’i seitsmeliikmelisse komiteesse, kes esitab oma arvamuse kandidaatide sobivusest Euroopa Kohtu ja Üldkohtu kohtunike ning kohtujuristide ametikohtadele.

Komiteesse kuuluvad tunnustatud juristid – tavaliselt liikmesriikide kõrgemate kohtute või konstitutsioonikohtute juhid ja liikmed ning Euroopa Kohtu ja Üldkohtu endised kohtunikud.

Julia Laffranque’i kandidatuuri esitas komiteesse Euroopa Parlament, kel on õigus teha ettepanek ühe koha täitmiseks. Mullu 24. novembril toimunud salajasel hääletusel kinnitas parlament Laffranque’i 586 poolt- ja 47 vastuhäälega oma kandidaadiks ning tänavu 21. jaanuaril nimetas Euroopa Liidu Nõukogu ta ametisse.

„See on kahtlemata suur au. Varem pole mitte keegi Eestist olnud nii kõrgel ametikohal, kus otsustatakse personaliküsimusi Euroopa Liidu võtmepositsioonidele ehk siis komiteest sõltub paljuski see, kes saavad Euroopa Kohtu liikmeteks,“ märkis Laffranque.

Komitee praegune juht on Euroopa Kohtu endine asepresident Allan Rosas Soomest, sinna kuuluvad veel Poola konstitutsioonikohtu endine liige ja akadeemik Mirosław Wyrzykowski, Iirimaa Ülemkohtu president Frank Clarke, Hispaania Ülemkohtu president Carlos Lesmes Serrano, Euroopa Üldkohtu koja endine president Maria Eugénia Martins de Nazaré Ribeiro ning Saksamaa konstitutsioonikohtu endine president Andreas Voßkuhle.

Julia Laffranque’il on kohtunikutöö kogemus alates 2004. aastast, mil ta asus Riigikohtu halduskolleegiumi liikmeks. Aastail 2011–2020 oli ta Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik ja 2008–2010 Euroopa Kohtunike Konsultatiivnõukogu president.

2003. aastal omandas Laffranque doktorikraadi Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ja ta on seal külalisprofessor. Tema uurimisvaldkondadeks on olnud Eesti põhiseadus ja Euroopa Liidu õigus, nende omavahelised seosed ning inimõigused. Neil teemadel on ta kirjutanud raamatuid ja artikleid ning koolitanud ka kohtunikke.

Mullu sügisel valiti Julia Laffranque ka Euroopa Õigusakadeemia (ERA) programmidirektoriks, mistõttu ta suundub alates 1. veebruarist pooleks aastaks tööle Saksamaale Trieri.

Failina on lisatud ka Julia Laffranque’i foto. Autor: Silver Gutmann

Parimate soovidega

Arno Põder

pressiesindaja

Riigikohus