Rein Müllersoni raamatunäitus

18. märtsist kuni 15. aprillini toimub Tallinna Ülikooli Astra hoone I korrusel teadusinfokeskuse galeriis raamatunäitus Rein Müllersoni teoste põhjal.

Õigusteaduste doktor ja professor Rein Müllerson tähistab 23. märtsil oma 70. juubelit.

Rein Müllerson on eesti õigusteadlane, õppejõud ja poliitik. Hetkel on ta Tallinna Ülikooli õigusakadeemia ning Rahvusvahelise Õiguse Instituudi president, lisaks mitmete rahvusvaheliste teadusajakirjade kolleegiumide liige.

Väljaspool Eestit on Rein Müllerson töötanud Londoni Ülikooli King’s College’is, Londoni Majandus- ja Poliitikateaduste Koolis, Columbia Ülikoolis, Moskva Riiklikus Ülikoolis, NSVL Teaduste Akadeemia Riigi ja Õiguse Instituudis, ÜRO Inimõiguste Komitees ning Nõukogude Liidu Ülemnõukogu presiidiumi esimehe (M. Gorbatšovi) rahvusvahelise õiguse nõunikuna.

Professor Müllerson on rohkete teaduspublikatsioonide autor. Raamatunäitusel antakse ülevaade tema olulisematest kirjutistest erinevatel eluetappide.

Näituse avamine toimub Tallinna Ülikooli Astra hoones (Narva mnt 29) teadusinfokeskuse galeriis 18. märtsil kell 15.00.