Rail Baltic`u õigusteenuste hange

RB Rail AS, mis on Rail Baltic´u rajamiseks ellu kutsutud 3B ühisettevõte, on välja kuulutanud hanke leidmaks õigusala eksperte erinevate Rail Baltic/Rail Baltica projektiosade- ja protsesside juriidiliste teemade konsultandtideks
Hanke teostajaks on ühisettevõte ja see tehakse Läti riigihangete seadusandluse alusel (toetub samadele direktiividele, mis nüüdseks ka Eestis vastu võetud), kogu hanget puudutav dokumentatsioon on inglisekeelsena kättesaadav RB Rail AS-i kodulehel http://www.railbaltica.org/tenders/legal-services/ Nimetatud aadressil ja ka manuses olevas teates on toodud hanke kontaktisikute, kelle poole küsimuste korral pöörduda, andmed.

Läbi käesoleva avatud hankemenetluse soovib RB Rail AS leida vastavalt hankedokumentides toodud tegevusalade nimekirjale juriidilise eksperte Eesti, Läti ja Leedu õigusruumi, kellel on vajalik kvalifikatsioon ja kogemus vastaval tegevusalal. Hankija soovib kvalifitseerunud ja tingimustele vastavate ekspertide teenuseid kasutada vajaduspõhiselt Rail Baltica elluviimisel 2 aasta jooksul.

Hanketeade Õigusteenused

Lugupidamisega,

Karmo Kõrvek
Project expert (Estonia)